FAQs – Inscripció en Concurs Oposició publicada en el DOGV el 11/11/2022

 1. Quin és el termini per a presentar la sol·licitud?
  El termini d’inscripció serà des del 17 de novembre del 2022 a les 00.00 hores fins al 23 de novembre de 2022 a les 24:00 hores.
 2. Com puc inscriure’m?
  A través de l’enllaç que es publicarà en www.fgv.es en el moment d’obertura del termini d’inscripció.
 3. A quins llocs de treball puc optar?
  Pots optar a llocs de treball de Regulador/a de Lloc de Comandament, Cap/a de Circulació i Maquinista.
 4. Puc optar a diversos llocs?
  Sí, es podrà optar a un o a diversos tipus de lloc tant a València com a Alacant; si hi ha diverses opcions hauran de prioritzar-se. L’elecció determinarà la plaça a obtindre i, en el seu cas, la Borsa en la qual caldrà integrar-se, no admetent-se posteriors canvis d’intenció i/o d’ordre.
 5. Es generarà una bossa amb els aprovats que no aconseguisquen obtindre una plaça?
  Sí, es generarà una borsa amb els aprovats no admetent-se posteriors canvis d’intenció i/o d’ordre determinat per l’elecció de lloc en la inscripció i puntuació total en el concurs oposició.
 6. He de pagar alguna taxa per a inscriure’m en la convocatòria?
  Sí, per drets d’examen s’abonaran 25 euros independentment del nombre de llocs al qual t’inscrigues. Aquest import no es retornarà, quedant exemptes del pagament:

  • Persones que formen part de família nombrosa o monoparental de categoria especial.
  • Dones víctimes de violència de gènere.
  • Persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Persones en risc d’exclusió social.
  • Persones desocupades durant més d’1 any.
 7. Com puntue els meus mèrits?
  El sistema d’inscripció permetrà l’autobaremació de mèrits. En la web, el propi sistema els computarà en funció de la informació que reflectisques en la instància. No oblides adjuntar la documentació requerida i marcar la puntuació corresponent. A més, es computaran fins a la data d’inici del termini d’admissió d’instàncies de la present convocatòria.
 8. De quina manera puc inscriure una titulació addicional com a mèrit en la convocatòria?
  Perquè una titulació puntue com a mèrit, has d’introduir-la en l’apartat “Mèrits”, independentment que l’hages presentada com a requisit. A continuació exposem una sèrie d’exemples:

  • Si una persona introdueix el seu títol de Batxillerat en l’apartat “Requisits”, haurà d’introduir el seu títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en l’apartat “Mèrits” perquè aquest li puntue.
  • Si una persona introdueix el seu títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà en l’apartat “Requisits”, haurà d’introduir el seu títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en l’apartat “Mèrits” perquè aquest li puntue.
  • Si una persona introdueix el seu títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en l’apartat “Requisits”, haurà d’introduir un altre títol diferent de Cicle Formatiu de Grau Superior en l’apartat “Mèrits” perquè aquest li puntue.
  • Si una persona introdueix el seu títol universitari en l’apartat “Requisits”, haurà d’introduir el mateix títol en l’apartat “Mèrits” perquè aquest li puntue.
 9. No puc adjuntar documentació a la sol·licitud. Què puc fer?
  Assegura’t que els documents que estàs adjuntant tenen el format correcte (.pdf, .jpeg, .jpg o .png) i també que la grandària de l’arxiu no siga superior a l’indicat en el camp en qüestió.
 10. Com sé que la meua sol·licitud s’ha realitzat correctament?
  En finalitzar el registre de la teua sol·licitud apareixerà un missatge en la pantalla informant-te d’aquesta circumstància i a més podràs descarregar-te un resum en format PDF juntament amb un codi que et permetrà visualitzar-la amb posterioritat. També et serà confirmada la inscripció a través del correu electrònic facilitat en la instància.
 11. En finalitzar la meua inscripció no rep l’email de confirmació de la inscripció o no m’apareix el resum, què puc fer?
  • En cas de no haver rebut l’email de confirmació, revisa la teua carpeta SPAM.
  • En cas de no haver obtingut el resum en PDF en la pantalla final, comprova que has rebut un e-mail amb el resum i un codi.
 12. Puc modificar la meua sol·licitud?
  Sí, pots modificar-la però exclusivament dins el termini de presentació de sol·licituds. Per a això, hauràs d’introduir el codi que se t’haurà proporcionat en finalitzar el procés d’inscripció.