ANUL·LADA

Per la present s’informa que es procedix a anul·lar la convocatòria de llocs de treball de manteniment corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de Ferrocarrils de la Generalitat dels anys 2018, 2021 i 2022, quedant sense efecte totes les accions establides en la mateixa i procedint, per tant, a cancel·lar la prova de coneixements convocada. Pròximament, en la pàgina web d’FGV (www.fgv.es), s’informarà a totes les persones que han sol·licitat la seua participació en este procés en qualitat d’aspirants sobre la forma en què podran recuperar la quantia que hagueren abonat en concepte de drets d’examen. Es procedirà a publicar una nova convocatòria en els termes que s’arrepleguen en esta.

Bases de la convocatòria pública del procés de selecció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana pel sistema de concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de manteniment corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2018, 2021 i 2022 i per a la confecció de borses d’ocupació temporal.

Arxiu amb plans actualitzats

 


Bases de la Convocatòria Pública de Concurs Selectiu de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana pel sistema de concurs oposició per a cobertura de llocs de treball d’atenció al client corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2020, 2021 i 2022 i per a la confecció de borses d’ocupació temporal.


Bases de la convocatòria pública per la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per la cobertura de llocs de treball temporals de conducció i circulació, en les demarcacions de València i Alacant.


Bases de la convocatòria pública per a la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per a la cobertura de llocs de treball temporals d’atenció al client en les demarcacions de València i Alacant.


Bases de la convocatòria pública de procés de selecció per sistema de concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022 i per a la confecció de dues borses d’ocupació temporal.