Relació definitiva de persones aspirants Concurs-Oposició llocs de Conducció i Circulació corresponents a l’OEP 2020, 2021 i 2022.

Es fa pública la RELACIÓ DEFINITIVA de persones aspirants de la Convocatòria pública del procés de selecció sistemàticament concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació pública de Ferrocarrils de les Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022; i per a la confecció de dues borses d’ocupació temporal.

Accés al llistat definitiu de persones aspirants OEP 2020, 2021 i 2022, conducció i circulació, en PDF >>>