Una vegada l’explotació està en servici FGV està en disposició de garantir el funcionament correcte de la nova xarxa en totes aquelles qüestions que possibiliten oferir un servici de qualitat al client.

La seguretat i el seguiment del sistema operatiu, el manteniment de l’explotació i del material mòbil són qüestions claus per a respondre a les expectatives que la societat deposita en el transport públic.

Seguretat

  • Control i seguretat del trànsit ferroviari.
  • Seguiment i auditories de seguretat en el transport.

Circulació

  • Anàlisi, auditoria i diagnòstic d’infraestructures i instal?lacions.
  • Manteniment d’instal?lacions fixes, sistemes d’ajuda a l’explotació, informació, etc.
  • Planificació, control i seguiment de l’operació de manteniment.
  • Coordinació i seguiment de proves i posada en servici.
  • Seguiment de la posada en servici de la línia.
  • Gestió de l’explotació.
  • Gestió del trànsit.
  • Estudis per a la millora i modernització de l’explotació.

Material mòbil

  • Elaboració de plans de manteniment del material mòbil i instal·lacions.
  • Coordinació i seguiment de proves i posada en servici.