Una vegada l’explotació està en servici FGV està en disposició de garantir el funcionament correcte de la nova xarxa en totes aquelles qüestions que possibiliten oferir un servici de qualitat a la clientela.

La seguretat i el seguiment del sistema operatiu, el manteniment de l’explotació i del material mòbil són qüestions claus per a respondre a les expectatives que la societat deposita en el transport públic.

Seguretat

 • Control i seguretat del trànsit ferroviari.
 • Seguiment i auditories de seguretat en el transport.

Circulació

 • Anàlisi, auditoria i diagnòstic d’infraestructures i instal?lacions.
 • Manteniment d’instal?lacions fixes, sistemes d’ajuda a l’explotació, informació, etc.
 • Planificació, control i seguiment de l’operació de manteniment.
 • Coordinació i seguiment de proves i posada en servici.
 • Seguiment de la posada en servici de la línia.
 • Gestió de l’explotació.
 • Gestió del trànsit.
 • Estudis per a la millora i modernització de l’explotació.

Material mòbil

 • Elaboració de plans de manteniment del material mòbil i instal·lacions.
 • Coordinació i seguiment de proves i posada en servici.