Havent-se detectat alguna errata en el llistat publicat el dia 16 de febrer de 2024, es procedix a la seua esmena per mitjà del present llistat amb la situació de les persones integrants de la borsa d’Ocupació Temporal a data 15 de febrer de 2024.

Accedeix al llistat corregit prement en aquest enllaç.


Amb data 17 de febrer de 2024 se posarà en funcionament la Borsa de Treball Temporal resultant del Concurs-Oposició de llocs de Conducció i Circulació corresponent a l’OEP 2020, 2021 i 2022 de la demarcació de València per al lloc de Maquinista que compta amb un nombre de persones habilitades suficients per a fer-la operativa.

Així mateix s’actualitza a esta data la informació relativa als llocs de Regulador/a Lloc de Comandament València i Cap de Circulació València i Alacant. Accedeix al llistat prement en aquest enllaç.


Amb data 20 de desembre de 2023 es posa en funcionament la Borsa de Treball Temporal resultant de l’OEP per als llocs de Regulador/a del Lloc de Comandament València, Cap/a de Circulació València i Cap/a de Circulació Alacant ja que, després dels ingressos del personal fix, estos llocs ja comptarien amb un núm. de persones habilitades suficients per a fer-les operatives.

Estes Borses es regiran per les Normes Generals de Funcionament de Borses d’Ocupació Temporal d’FGV que es poden consultar en aquest enllaç.

Descarrega el Llistat Borses d’ocupació Temporal prement en aquest enllaç.