Tal com arreplega el punt 9 de les Bases de la convocatòria, al llistat de puntuació final s’han incorporat aquelles persones integrants de l’anterior borsa de treball (la derivada de la resolució de l’anterior OEP) en els mateixos tipus de llocs i demarcacions a què optaven, i que no han participat en el present procés selectiu, regint-se des de la seua integració en la nova Borsa per les normes generals de funcionament de les borses de FGV i pel que establix les dites bases. Dado que no existia una borsa única i que la nota obtinguda podia diferir segons el lloc, la nota reflectida obeïx a la nota mitjana dels diferents llocs objecte d’esta convocatòria.

Descàrrega el llistat de puntuació final amb aspirants incorporats de borses anteriors prement en aquest enllaç.