Amb data 5 de març de 2024 es posarà en funcionament la Borsa d’Ocupació Temporal resultant del Concurs oposició de llocs de Conducció i Circulació corresponent a l’OEP 2020, 2021 i 2022 de la demarcació d’Alacant per al lloc de Regulador/a del Lloc de Comandament que compta amb un nombre de persones habilitades suficients per a fer-la operativa.

Accedeix al llistat amb l’estat dels components de la bossa per al lloc de Regulador, Reguladora a Alacant a 1 de març de 2024, prement en aquest enllaç.