Com empresa de transport pùblic ferroviari, FGV forma part de les següents associacions:

  • UITP Unió Internacional de Transport Públic
  • Alamys Associació Latinoamericana de Metros i Subterranis
  • ATUC Associació d’Empreses Gestores dels Transports Urbans Col·lectius
  • proTRANS Registre de proveïdors i proveïdores de Transport