Com empresa de transport pùblic ferroviari, FGV forma part de les següents associacions:

  • UITP Sindicat Internacional de Transport Públic
  • Alamys Associació Latinoamericana de Metros i Subterranis
  • FEFS  Fòrum d’Empreses Ferroviàries per la Sostenibilitat
  • ATUC Associació d’Empreses Gestores dels Transports Urbans Col·lectius
  • CCICV Club de la Innovación de la Comunidad Valenciana
  • proTRANS Registre de Proveïdors de Transport