Patrimoni d'FGV

Trams metàl·lics històrics conservats en Tallers El Campello

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) conserva diferents trams metàl·lics pertanyents als ponts i viaductes de la històrica línia ferroviària d’Alacant a Dénia, inaugurada entre els anys 1914 i 1915 i actualment integrada en la xarxa del TRAM d’Alacant.

Aquestes peces conservades en els tallers d’el Campello van ser desmuntats durant les obres de renovació i modernització de les Línies 1 i 9 del TRAM d’Alacant realitzades al llarg dels últims anys.

Els projectes dels enginyers Juan Bautista Lafora (1882), Teodosio Alonso Pesquera (1889-1899) i José Carbonell Morand (1902-1913) van aconseguir configurar una xarxa que permet hui dia realitzar una mirada al territori, on necessàriament han de conviure l’ús i la modernització actual amb la conservació d’un patrimoni històric industrial de referència nacional.

Després de la concessió definitiva de les obres, en 1911, es van iniciar els treballs, adjudicats en un primer moment a la casa francesa Péchot i Marx i, posteriorment, a la Société Internationale de Travaux Publics. José Mª Alonso Serra del Real va ser l’enginyer director de la construcció i explotació dels Ferrocarrils Estratègics i Secundaris d’Alacant, estant al capdavant de les obres i signant l’acta de reconeixement el 7 d’octubre de 1914.

El manteniment, renovació i explotació d’unes infraestructures d’aquesta tipologia és molt més complex que el necessari en una xarxa moderna i actual, perquè s’ha de tindre en compte no sols el valor patrimonial en l’explotació, sinó també el seu valor històric i cultural.

FGV ha fet un enorme esforç per recuperar i rehabilitar totes aquelles infraestructures pertanyents a aquesta línia i moltes es mantenen actualment com a part d’aquesta, mentre que les ens utilitzables per al servei s’han traslladat i apilant en els tallers d’El Campello.

Amb la finalitat de poder gestionar de la manera més eficient aquest patrimoni, FGV posa a la disposició dels municipis i institucions interessades aquests exemples del patrimoni industrial ferroviari valencià.

  • Les persones interessades en la cessió d’alguna d’aquestes peces poden contactar a través de la següent adreça de correu electrònic: puentesalicante_fgv@gva.es

Les peces a la disposició de les institucions i entitats interessades són: tram metàl·lic del pont del Moneder d’Altea; pont sobre la N-332 de Teulada; viaducte del Ferrandet de Benissa; i viaducte del barranc d’Aigües del Campello.

1-Tram metàl·lic “Pont de Moneder” d’Altea

 

Localització original

Construït sobre el barranc de Moneder (Altea), entre el PK 57/889 i el PK 57/921 de la xarxa d’FGV a Alacant.

Descripció

Tram simple. 1  biga de gelosia metàl·lica tipus Pratt. Acer. Obertura isostàtica 21’80 metres de longitud. La unió dels diferents elements del tauler està efectuada per perfils angulars d’unió i roblons de cap semiesfèric.

Autoria

Enginyer projectista José Carbonell i *Morand. Director d’obra José Mª Alonso Serra del Real.

Empresa constructora

Société Internationale de Travaux Publics, per a Ferrocarrils Estratègics i Secundaris d’Alacant.

Any

1911 (projecte), 1913-1914 (execució).

Retirat el 6 d’octubre de 2015 i portat a tallers El Campello.

2-Pont sobre la carretera N-332. Pk 78+178 de Teulada

Localització original

Construït sobre la carretera N-332 (Teulada). Entre PK 78+178 i 78+736 de la xarxa d’FGV a Alacant.

Descripció

Tram simple. 1 biga de gelosia metàl·lica d’ànima plena. Acer. 18 metres de longitud. La unió dels diferents elements del tauler està efectuada per perfils angulars d’unió i roblons de cap semiesfèric.

Autoria

Enginyer projectista José Carbonell i *Morand. Director d’obra José Mª Alonso Serra del Real.

Empresa constructora

Société Internationale de Travaux Publics, per a Ferrocarrils Estratègics i Secundaris d’Alacant.

Any

1911 (projecte), 1913-1914 (execució).

Retirat durant el transcurs de les Obres de Reparació de danys classe 1 en ponts i viaductes de les Línies 1 i 9 al juny de 2018.

3-Viaducte del Ferrandet de Benissa

Localització original

Construït sobre el barranc del Pou Roig (Benissa). Situat en el PK 66/776 de la Línia 1 de la xarxa d’FGV a Alacant.

Descripció

Trams múltiples. 4 bigues de gelosia metàl·lica tipus Pratt. Acer. L’estructura té aproximadament 127 metres de longitud. 4 obertures, amb llums de 21,12 +42,00 + 42,00 + 21,12 metres. Les dues centrals presentaven un esquema estructural continu. En les laterals l’esquema és isostàtic. La unió dels diferents elements del tauler està efectuada per perfils angulars d’unió i roblons de cap semiesfèric.

Autoria

Enginyer projectista José Carbonell i Morand. Director d’obra José Mª Alonso Serra del Real.

Empresa constructora

Société Internationale de Travaux Publics, per a Ferrocarrils Estratègics i Secundaris d’Alacant.

Any

1911 (projecte), 1913-1914 (execució).

Retirat durant el transcurs de les obres de Renovació de via i condicionament d’infraestructura de la Línia 9, tram 1 entre Calp (*PK 64+620) i Teulada (*PK 77+099) al juny de 2019. Expedient d’FGV 17/019.

4- Viaducte sobre el Barranc de Aigües

Localització original

Construït sobre el Barranc d’Aigües (El Campello). PK 20+733 i PK 20+839 de la xarxa d’FGV a Alacant.

Descripció

Trams múltiples. 3 bigues gelosia metàl·lica tipus Pratt. Acer. L’estructura té aproximadament 106 metres de longitud.  3 obertures, amb llums de 22 + 42 + 42 metres. La unió dels diferents elements del tauler està efectuada per perfils angulars d’unió i roblons de cap semiesfèric.

Autoria

Enginyer projectista José Carbonell i Morand. Director d’obra José Mª Alonso Serra del Real.

Empresa constructora

Société Internationale de Travaux Publics, per a Ferrocarrils Estratègics i Secundaris d’Alacant.

Any

1911 (projecte), 1913-1914 (execució).

Retirat durant el transcurs de les obres de Reparació, Rehabilitació i Millora del Viaducte Barranco d’Aigües de la Línia 1 i retirat al novembre de 2018.  Expedient d’FGV 17/122.