A continuació, es fa públic el quadernet d’examen i la plantilla de respostes correctes de la prova de coneixements del concurs oposició de llocs de Conducció i Circulació de l’OEP 2020, 2021 i 2022 celebrada durant el dia d’ahir, així com els plànols que es van adjuntar. L’Òrgan Tècnic de Selecció ha acordat per unanimitat anul·lar les preguntes núm. 21 i núm. 59.