El present llistat relaciona les persones aspirants exemptes de realitzar l’avaluació psicològica contemplada en la fase prèvia a l’oposició de la convocatòria de Circulació i Conducció corresponent a l’OEP 2020, 2021 i 2022, en haver obtingut un resultat d’apte anterior validat per FGV en el certificat de l’habilitació corresponent en el termini d’un any o en haver estat habilitats exercint les tasques o havent-les exercit recentment. y no tinga caducat el seu certificat psicològic per no haver sigut renovat. En funció del temps transcorregut entre l’avaluació de la qual s’eximeix a la persona aspirant en el llistat i la contratació en FGV podrà requerir una nova acreditació de les aptituds de la quins s’eximeix en aquest moment.

Aquest llistat pot ser ampliat amb motiu de les avaluacions realitzades a través de la recent Borsa urgent de Conducció i Circulació, de la qual cosa s’informarà oportunament.

Actualització a data 27 de gener de 2023 del llistat de la relació de persones aspirants exemptes d’avaluació psicològica, en PDF.

Accés al llistat de la relació d’aspirants exempts d’avaluació psicològica, en PDF