Segons la Comissió Europea, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la responsabilitat de les empreses pels seus impactes en la societat. Este concepte (també se l’anomena Responsabilitat social empresarial, RSE) fa referència al bon govern de l’empresa, a una gestió ètica i sostenible i als compromisos que, amb caràcter voluntari, l’empresa s’imposa en relació amb els seus clients i clientes, els seus empleats i empleades, la societat i les administracions públiques, col·lectius que conformen els grups d’interés de FGV.

És indubtable que, per la naturalesa del servici que proveïm, FGV té un impacte global molt positiu en el nostre entorn però, conseqüentment amb els valors associats al nostre producte, transport sostenible, FGV ha de ser conscient de la seua responsabilitat i, per tant, s’esforça identificar què demanden els grups d’interés i per donar resposta a eixes demandes de la manera més eficient.

Logotipo Contiene Vídeo en lengua de signos