El perfil del contractant és l’espai de difusió de l’activitat contractual d’FGV que es troba integrat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic , a través de la qual es garanteix el accés públic i transparent la informació relativa a les licitacions, adjudicacions i contractacions d’FGV.

Així mateix s’incorporen aspectes i documentació relatius per a la contractació d’obres, serveis i subministraments, així com la contractació patrimonial d’FGV que es regeix per la normativa reguladora del patrimoni.

FGV és una entitat de dret públic que té la consideració d’Administració Pública a l’efecte d’aplicació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. En conseqüència, la seua activitat en matèria de contractació d’obres, serveis i subministraments està sotmesa a la citada llei.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
Partida de Xirivelleta s/n. 46014, València
NIF: Q-960001B
+34 96 192 40 00

contratacion@fgv.es