Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Recursos humans.

  • Les places corresponen a Metrovalencia i TRAM d’Alacant per a llocs de tallers, maquinistes, circulació, agents d’estacions i altres àrees de l’empresa
  • Després de l’aprovació en el Ple del Consell del passat dimarts s’ha publicat hui en el DOGV

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) disposa de 140 places, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública (OEP) de 2023, segons ha publicat hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), després de l’aprovació dimarts passat per part del Ple del Consell.

Els llocs de treball corresponen a les explotacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant i es distribuïxen de la següent manera: 20 places per a oficials o oficialas d’Ofici de Taller a València; 32 places de maquinistes a València i 17 a Alacant; 6 places de caps o caps de Circulació a València i 7 a Alacant; 12 places d’agents d’estacions a València; 9 places d’informador-agent d’estacions a Alacant; 18 llocs per a agent de la unitat de supervició i intervenció (USI) d’Alacant; i altres llocs corresponents a diferents àrees fins a completar les 140 previstes.

L’oferta de 2023 reserva un 10,93% dels llocs a persones amb discapacitat o diversitat funcional (Art. 64 Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana).

La cobertura dels llocs corresponent a esta oferta es farà efectiva en els processos selectius que es convocaran posteriorment per part d’FGV.

En este procés selectiu es contemplaran les mesures d’adaptació i accessibilitat necessàries perquè les persones amb diversitat funcional puguen realitzar les proves que s’establisquen en condicions concordes amb la seua situació i en termes d’igualtat amb la resta de persones aspirants.

Al seu torn, es prendran les mesures necessàries per a fer efectiva la igualtat entre dones i homes, de conformitat amb les previsions de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.