Detectades errates en els llocs als quals opten els/les aspirants en els anteriors llistats, es fan públics els llistats de les aules per a la prova de coneixements de la Convocatòria pública del procés de selecció pel sistema concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022; i per a la confecció de dues borses d’ocupació temporal.

Descarrega el llistat de les aules per a les proves de coneixements en València, en PDF >>>

Descarrega el llistat de les aules per a les proves de coneixements en Alacant, en PDF >>>