Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana és una empresa pública dedicada al transport de viatgers i viatgeres per ferrocarril, amb una forta orientació a la clientela i compromesa amb la societat valenciana, l’activitat de la qual es desenvolupa als centres de treball de València i d’Alacant.

Per a dur a terme este objectiu, la nostra empresa s’estructura en distintes àrees professionals:

Operacions, on s’enquadren totes les categories professionals vinculades directament al transport de viatgers i viatgeres (personal d’atenció a la clientela, de circulació, de tracció, etc.).

Instal·lacions fixes, tallers i subministraments, formats per personal d’oficis tècnics amb diferents especialitats.

Administració i servicis, que engloba a tots els  llocs que donen suport a les distintes àrees de l’organització en matèria administrativa, de subministraments, jurídica, econòmica, etc.
En l’actualitat, la plantilla fixa és un poc inferior a les 1.500 persones.

Estàs interessat o interessada a treballar en FGV? Vols saber què podem oferir-te?

  • Formar part d’un grup de persones professionals orgulloses de pertànyer a l’empresa.
  • Treballar en una empresa compromesa amb el servei públic, la integració social, l’eficiència econòmica, la qualitat  i el medi ambient.
  • Oportunitats de desenvolupament professional a través de la promoció laboral interna.
  • Formació continua orientada a l’aprenentatge, a l’actualització de conèixements i al desenvolupament de competències.
  • Igualtat entre dones i homes.
  • Facilitats per a conciliar vida familiar i laboral.
  • Bones condicions laborals.

Ingrés en FGV

Per mitjà del mètode de concurs oposició s’oferix externament la cobertura de places fixes.

Per a la cobertura de necessitats temporals, el reclutament de personal es gestiona a través dels organismes públics d’ocupació o també mitjançant concursos.

En aquest enllaç es pot accedir a les convocatòries obertes en cada moment.