Una vegada dissenyada l’explotació, FGV està en condicions de participar en els distints projectes i propostes que permetran posar en funcionament la nova xarxa de transport.

La planificació dels elements que integren el sistema de circulació de la futura xarxa i la seua disposició operativa, la selecció del material mòbil segons les necessitats i les característiques del traçat i la demanda, així com la preparació del personal que participarà en l’explotació són qüestions en què FGV pot aportar el seu coneixement acumulat.

Circulació

  • Senyalització, electrificació i balisament.
  • Direcció de projectes de disseny i construcció de material mòbil (metro i tramvia).
  • Elaboració de projectes operacionals de línies de transport (metro/tramvia/bus): Determinació de les necessitats de sistemes d’ajuda a l’explotació i de les necessitats energètiques per a realitzar el servici.

Material mòbil

  • Estudis i determinació de la capacitat de viatgers i viatgeres prevista per a una línia de transport.
  • Disseny de la malla de circulació que permeta la posada en servici de les places previstes per la càrrega de viatgers i viatgeres.
  • Determinació de les necessitats de vehicles i de personal per a realitzar el servici.

Gestió de persones

  • Plans d’habilitació, formació i entrenament, en especial per a personal operatiu.
  • Elaboració de programes d’habilitació per al personal.
  • Establiment de sistemes de distribució de jornada i organització del treball per a entorns productius de cicle complet (365 dies/any).
  • Cursos d’habilitació, formació i entrenament.