Una vegada revisades les al·legacions al llistat provisional de sol·licituds baremades amb puntuació inferior a 15 punts en autobaremació no baremades anteriorment per part de la Comissió de Seguiment de Borses de FGV, es publica el llistat definitiu d’aquelles persones que han mostrat el seu interés a treballar en FGV en el període de Falles 2024.

Consulta el llistat definitiu de València Falles 2024 en aquest enllaç, en PDF