¡¡ Nou!!! Després de l’anul·lació de la convocatòria de llocs de treball de manteniment publicada en el DOGV 9829 de 16 d’abril de 2024 corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de Ferrocarrils de la Generalitat dels anys 2018, 2021 i 2022, es comunica que es procedirà a la devolució del import abonat pels drets d’examen.

Per a poder realitzar esta devolució s’haurà d’atendre el següent procediment:

 

  • En el apartat Devolució drets d´examen OEP Manteniment polsar en el seguent enllaç: : https:\\www.fgv.es\solicitudes_form.
  • Polsar Acceptar quan aparega que el termini de presentacions ha finalitzat
  • En l’apartat “Accés a les reclamacions” recuperar sol·licitud, introduint el codi de recuperació generat en la inscripció. Per exemple: 4A6BA382269DC1EED56123DEEE66D524
  • A continuació “crear reclamació” atenent al següent:
    • S’haurà d’indicar el núm. de compte on realitzar l’ingrés
    • S’haurà d’adjuntar un certificat bancari per a justificar la titularitat del compte.

Totes dues coses són necessàries perquè es retorne l’import realitzat.

 

El termini de presentació de les reclamacions serà de sis mesos, finalitzant el pròxim 7 de novembre de 2024.