FAQs – Inscripció en Concurs oposició publicat en el DOGV el 28/07/2023

 1. Quin és el termini per a presentar la sol·licitud?
  El termini d’inscripció serà des del 20 de desembre del 2023 a les 14.00 h fins al 29 de desembre de 2023 a les 13.59 h
 2. Com puc inscriure’m?
  A través de l’enllaç que es publicarà en www.fgv.es en l’apartat “Treballa amb nosaltres” en el moment d’obertura del termini d’inscripció.
 3. A quins llocs de treball puc optar?
  Llocs als quals es pot optar:

  • Oficial/a d’ofici de Taller (demarcació Alacant)
  • Oficial/a d’ofici de Taller (demarcació València)
  • Encarregat/a de Subestacions i Telecomandaments (demarcació Alacant)
  • Encarregat/a de Subestacions i Telecomandaments (demarcació València)
   Es pot optar a un o a diversos llocs tant per a València com per a Alacant; si tens diverses opcions hauràs de prioritzar-les. L’elecció determinarà la plaça a obtindre, no admetent-se posteriors canvis d’intenció i/ d’ordre.
 4. Amb els aptes que no aconseguisquen plaça es genera una borsa?
  Sí, es generaran dues borses amb els aprovats (una per a València i una altra per a Alacant). Estes dues borses seran per a cobrir necessitat de tal naturalesa dels llocs del Grup Professional d’Oficials/as en els Blocs Funcionals de: tallers, comunicacions, instal·lacions elèctriques i automatismes i línia electrificada, subestacions i telecomandaments.
 5. He de pagar alguna taxa per a inscriure’m en la convocatòria o estic exempt?
  Per drets d’examen s’abonaran 30€ independentment del nombre de llocs al qual t’inscrigues. Este import no es retornarà, quedant exemptes del pagament, sempre que s’acredite degudament:

  • Persones que formen part de família nombrosa o monoparental en tots dos casos de categoria especial
  • Dones víctimes de violència de gènere
  • Persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • Persones en risc d’exclusió social
  • Persones en situació legal de desocupació
 6. Com puntue els meus mèrits?
  En la web el propi sistema els computarà en funció de la informació que reflectisques en la instància. No oblides adjuntar la documentació requerida. Els mèrits de formació hauran de posseir-se i/o computaran fins a la data de fi d’admissió d’instàncies de la convocatòria. I els mèrits d’experiència (FGV s’encarregarà de baremar-los) computaran fins a la data d’inici d’admissió d’instàncies.
 7. He de calcular els meus mèrits per experiència en haver treballat en FGV?
  No, els mèrits per experiència no els has de calcular, seran baremats per FGV i tampoc has d’aportar cap documentació per a justificar-los.
 8. No puc adjuntar documentació a la sol·licitud Què puc fer?
  Assegura’t que els documents que estàs adjuntant té el format correcte (PDF, JPEG, JPG o PNG) i també que la grandària de l’arxiu no siga superior a l’indicat en el camp en qüestió.
 9. Com sé que la meua sol·licitud s’ha adjuntat correctament?
  En finalitzar el registre de la teua sol·licitud apareixerà un missatge en la pantalla informant-te d’esta circumstància i a més podràs descarregar-te un resum en format PDF juntament amb un codi de modificació que et permetrà recuperar la teua sol·licitud i poder veure-la amb posterioritat. També et serà confirmada la inscripció a través del correu electrònic facilitat en la instància.
 10. Al final de la meua inscripció no rebo el mail de confirmació de la inscripció o no m’apareix resum. Què puc fer?
  • En cas de no haver rebut l’e-mail de confirmació, revisa la teua carpeta SPAM
  • En cas de no haver obtingut el resum en PDF en la pantalla final, comprova que has rebut un e-mail amb el resum i un codi.
 11. Puc modificar la meua sol·licitud?
  Si, pots modificar-la, però exclusivament dins del termini de presentació de sol·licituds. Per a això, hauràs d’introduir el codi de modificació que se t’haurà proporcionat en finalitzar el procés d’inscripció i seleccionar “Recuperar sol·licitud”.
 12. Una vegada finalitzat el termini d’admissió, puc consultar la meua sol·licitud?
  Si, pots consultar-la tantes vegades com ho necessites utilitzant el codi de modificació que es crea en realitzar la sol·licitud, però ja no podràs realitzar cap tipus de canvi en ella.