Trenta anys en moviment FGV

FA 30 ANYS…

Fa 30 anys, l’1 de gener del 1987, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va començar a gestionar l’explotació dels serveis ferroviaris en Alacant i València. Això va suposar per a la societat valenciana la recuperació del transport públic com un element clau en el desenvolupament metropolità i autonòmic.

Els orígens més pròxims es situen en 1964, quan la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia (CTFV) y Estratégicos y Secundarios de Alicante (ESA) van entregar les línies respectives a la Explotación de Ferrocarriles por el Estado. Un any després, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), se’n va fer càrrec definitivament. La nova companyia es va dedicar al manteniment i millora d’una xarxa de comunicació que es considerava imprescindible per al transport públic de la Comunitat Valenciana. El 10 de novembre del 1986 es va constituir FGV, empresa de dret públic a la qual se li transfereix la xarxa que fins aleshores gestionava FEVE.

S’iniciava, així, el procés de renovació integral de la xarxa de transport ferroviari de la Generalitat. Progrés i modernitat en creixement i expansió continus, que han permés passar de les 6 línies de 1987 a las 14 línies actuals, amb la millora de les instal·lacions i servicis, afavorint la vertebració del nostre territori.