ANUL·LADA

Per la present s’informa que es procedix a anul·lar la convocatòria de llocs de treball de manteniment corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de Ferrocarrils de la Generalitat dels anys 2018, 2021 i 2022, quedant sense efecte totes les accions establides en la mateixa i procedint, per tant, a cancel·lar la prova de coneixements convocada. Pròximament, en la pàgina web d’FGV (www.fgv.es), s’informarà a totes les persones que han sol·licitat la seua participació en este procés en qualitat d’aspirants sobre la forma en què podran recuperar la quantia que hagueren abonat en concepte de drets d’examen. Es procedirà a publicar una nova convocatòria en els termes que s’arrepleguen en esta.

Bases de la convocatòria pública del procés de selecció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana pel sistema de concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de manteniment corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2018, 2021 i 2022 i per a la confecció de borses d’ocupació temporal.

 


Bases de la Convocatòria Pública de Concurs Selectiu de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana pel sistema de concurs oposició per a cobertura de llocs de treball d’atenció al client corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2020, 2021 i 2022 i per a la confecció de borses d’ocupació temporal.

 

Bases de la convocatòria pública per a la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per a la cobertura de llocs de treball temporals d’atenció al client en les demarcacions de València i Alacant

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2022, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es donen a conèixer les bases del procés selectiu per a la constitució de dues borses d’ocupació temporal mitjançant concurs de mèrits. [2022/12240]

 

Bases de la convocatòria pública de procés de selecció per sistema de concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022 i per a la confecció de dues borses d’ocupació temporal. En PDF.

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual s’informa de la publicació de les bases del procés selectiu per a cobrir les places de conducció i circulació de les ofertes d’ocupació pública d’aquesta entitat corresponents als anys 2020, 2021 i 2022, i es donen a conéixer. [2022/9904]

Termini de presentació de sol·licituds

  • Inici: dimecres 16 de novembre de 2022 a les 00.00 hores
  • Fi: dimecres 23 de novembre de 2022 a les 24:00 hores

La inscripció serà únicament telemàtica.

 

Bases de la convocatòria pública per la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per la cobertura de llocs de traball temporals de conducció i circulació, en les demarcacions de València i Alacant. En PDF.

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2022, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es donen a conéixer les bases del procés selectiu per a la constitució de dues borses d’ocupació temporal mitjançant concurs de mèrits. [2022/9515]

Termini de presentació de sol·licituds

  • Inici: dilluns 24 d’octubre de 2022 a les 00:00 hores
  • Fi: diumenge 30 d’octubre de 2022 a les 24:00 hores

La inscripció serà únicament telemàtica. El termini de presentació de sol·licituds ha acabat. 

Labora

Amb data dijous 7 d’abril de 2022 el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, ha publicat l’oferta d’ocupació d’FGV núm. 588770 “Maquinista”núm. 588771 “Factors de Circulació” per al reclutament
de 15 Maquinistes i 13 Factors de Circulació aproximadament, tots dos en la delegació de València, per a donar cobertura a les contractacions d’ocupació temporal mentre es convoquen els concursos públics que generen noves borses.

Descàrrega el .PDF amb la informació dels requisits i proves d’avaluació

Les inscripcions seran només telemàtiques en la pàgina web Labora.

Labora

Amb data dimarts 25 de maig de 2021 el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, ha publicat l’oferta d’ocupació d’FGV núm. 10/2021/446535 de Muntador, Muntadora d’Instal·lacions Elèctriques i Automatismes

 

Bases de la convocatòria pública de concurs selectiu per a constituir borses d’ocupació temporal en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Avís: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana informa que segons Resolució de 3 de juny de 2020, el lliurament de sol·licituds es realitzarà exclusivament a través de la web.

 

Bases de la convocatòria pública de concurs selectiu per a cobertura dels llocs de treball corresponents a les ofertes d’ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana del anys 2017, 2018 i 2019

Avís: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana informa que segons Resolució de 3 de juny de 2020, el lliurament de sol·licituds es realitzarà exclusivament a través de la web.

 

12 borses d’ocupació temporal