Bases de la Convocatòria Pública de Concurs Selectiu de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana pel sistema de concurs oposició per a cobertura de llocs de treball d’atenció al client corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2020, 2021 i 2022 i per a la confecció de borses d’ocupació temporal. En PDF.