INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES
Plaques solars tèrmiques

D’acord amb els compromisos adquirits en la Declaració de Sostenibilitat, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va escometre el 2008 la instal·lació de 10.400 plaques fotovoltaiques en les cobertes de les naus dels tallers de Metrovalencia i el TRAM d’Alacant.

L’actuació permetrà generar anualment 3 milions de kW/h. L’energia produïda, equivalent al consum mitjà d’unes 1.000 llars valencianes, evitarà l’emissió a l’atmosfera de 3.500 tones de CO2.

La instal·lació dels mòduls fotovoltaics ha significat una inversió superior a 10 milions d’euros. FGV podrà amortitzar la inversió en deu anys, ja que li permetrà un estalvi anual superior al milió d’euros. La vida mitjana estimada de la instal·lació és de 25 anys.

Els 10.400 mòduls solars cobrixen una superfície aproximada de 18.000 m2, cosa que la convertix en la major instal·lació de plaques fotovoltaiques situades en cobertes industrials de la Comunitat Valenciana i una de les majors d’Espanya en empreses de caràcter públic.

Els tallers del Campello del TRAM d’Alacant, amb 3.600 plaques solars, i els tallers de la Línia 1 de Metrovalencia a València Sud, en els qual s’han instal·lat 2.900 mòduls, seran els dos majors productors d’energia renovable de l’empresa.

Les dades de la instal.lació (potència, superfície neta i nombre de plaques) realitzada en cada una de les cobertes és la següent:

Dades plaques fotovoltaiques

Taller Potència Kw Superficie m2 Nombre de plaques
València Sud 580 4.900 2.900
Machado 380 3.100 1.800
Tarongers 400 3.600 2.100
El Campello 600 6.100 3.600
Total 1.960 17.700 10.400

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES PER A LA PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, dins dels objectius de reducció de consums energètics del seu programa ambiental 2009, va escometre la instal·lació de plaques solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària a les instal·lacions de València-Sud (instal·lacions fixes i vestidor del personal de taller de material mòbil).

L’estalvi energètic anual estimat de la instal·lació d’estes plaques és de 33.758 kWh.

Sistema de lluernes òptiques

NOU SISTEMA DE LLUERNES ÒPTIQUES

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha completat durant l?estiu del 2012 als tallers de Tarongers i Machado de Metrovalencia, la instal.lació d?una nova tecnologia de d?il.luminació òptica que millora l?aportació de llum a l?interior de les naus de treball i genera importants estalvis de consum energètic.

Es tracta d?un sistema passiu d?il.luminació natural consistent en lluernes de coberta que incorporen un nou sistema òptic que, a través de milers de prismes, refracta, multiplica i millora la distribució de la llum solar.

Els estalvis estimats en il.luminació estan en l?entorn del 35 % per a ambdós tallers, calculant-se un estalvi final conjunt de 210.518 Kwh. anuals.

Sistema de ultracondensadors

SISTEMA D’ULTRACONDENSADORS PER A ESTALVI D’ENERGIA DE TRACCIÓ

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana instal·larà en la Línia 4 del tramvia de Metrovalencia un acumulador d’energia, conegut com a condensador de doble capa o ultracondensador, en la subestació de Primat Reig amb la finalitat d’acumular l’energia de frenada dels tramvies en circulació. Està previst que estiga en servici a l’estiu de 2011.

Repetides anàlisis han demostrat que, fins al 40% de l’energia de tracció dels vehicles ferroviaris, es pot recuperar quan frenen, si es fan funcionar els motors de tracció com a generadors durant este procés de frenada. Fins a l’entrada en funcionament d’este ultracondensador, l’energia generada pel tren que frena només pot ser aprofitada quan un altre tren, pròxim al primer, demanda energia en eixe mateix moment, en el millor dels casos este percentatge de recuperació de frenada no supera el 15%. La instal·lació dels ultracondensadors permet superar àmpliament este percentatge d’aprofitament, ja que l’energia que no pot ser absorbida durant la frenada passa a estos acumuladors a través de la catenària i, posteriorment, torna a esta, segons la demanda, per al seu aprofitament. Addicionalment, amb estos acumuladors s’aconseguix que les oscil·lacions de tensió en la xarxa siguen menors, i, per tant, es fa un millor aprofitament de la potència instal·lada.