Validesa, Renovació, Suspensió i Revocació de l’Habilitació

El certificat té una validesa d’un any a partir de la data d’expedició, renovable per mitjà de la superació del curs de manteniment de capacitació tècnica que FGV convocarà anualment. En el cas de no realitzar la formació indicada, l’habilitació serà suspesa, i es tindrà el termini d’un any per a cursar la formació, transcorregut enguany serà revocada.

L’aptitudpsicofísica serà renovable en funció de l’edat als5 anys fins a 50 anys d’edat, als 3 anys fins a 60, i a l’any a partir de 60. 60. Transcorregut este termini, s’haurà de presentar una nova certificació.

Les condicions de suspensió i revocació de les habilitacions es troben regulades en els apartats 7.3 i 7.4 de la normativa interna.