Entre els requisits que existeixen per a poder obtenir una habilitació en FGV, es troba l’obtenció del corresponent certificat d’aptitud mèdica necessari per a exercir les tasques així com el certificat d’aptitud psicològica. Per a açò, el sol·licitant s’haurà de posar en contacte amb qualsevol dels centres mèdics o psicològics que es detallen a continuació a l’efecte de realitzar les proves corresponents. Una vegada concloses, el centre emetrà un certificat d’aptitud o no aptitud.

Centres mèdics

Centres d’avaluació psicològica

 • A València
  • Institut de Psicologia i Medicina de Tràfic.- C/ Gascó Oliag, 8-1r-1a. València. Telèfon: 963623278
   (Tancat entre el 29/07 i el 31/08)
  • CREVASA.- Dos centres, ambdós a València: C/ Mora de Rubielos, 6. J  963417877 i Av. Giorgeta, 24. Telèfon: 963808598
 • A Alacant
  • POBLANC.- c/ Catedràtic F. Vidilla, 11-Baix. Alacant. Telèfon:  965120201