Entre els requisits que existeixen per a poder obtenir una habilitació en FGV, es troba l’obtenció del corresponent certificat d’aptitud mèdica necessari per a exercir les tasques així com el certificat d’aptitud psicològica. Per a açò, el sol·licitant s’haurà de posar en contacte amb qualsevol dels centres mèdics o psicològics que es detallen a continuació a l’efecte de realitzar les proves corresponents. Una vegada concloses, el centre emetrà un certificat d’aptitud o no aptitud.

Centres concertats per als reconeixements mèdic i psicològic

 • Centre: POBLANC

  • Adreça: C/ Catedrático Ferré Vidiella, 11 – baix
  • Població: 03005 Alacant
  • Telèfon: 965 120 201
  • Certificat mèdic: Sí
  • Certificat psicològic: Sí
 • Centre: SERMESA

  • Adreça: C/ Emparrado, 3
  • Població: 46920 Mislata
  • Telèfon: 963 134 235
  • Certificat mèdic: Sí
  • Certificat psicològic: Sí
 • Centre: CREVASA

  • Adreça: C/ Mora de Rubielos, 6, J
  • Població: 46007 València
  • Telèfon: 963 417 877
  • Certificat mèdic: No
  • Certificat psicològic: Sí