Per a poder obtenir els certificats d’aptitud mèdica i psicològica, s’ha de concertar una cita en qualsevol dels centres mèdics o psicològics que es detallen a continuació, per a realitzar les proves corresponents. Una vegada concloses, el centre emetrà un certificat d’aptitud o no aptitud, que remetrà, tant a l’empresa sol·licitant, com a FGV per deixar-ne constància als efectes oportuns.

Centres concertats per als reconeixements mèdic i psicològic

Alacant

  • Centre: POBLANC
   • Adreça: C/ Catedrático Ferré Vidiella, 11 – baix
   • Població: 03005 Alacant
   • Telèfon: 613 194 763
   • Certificat mèdic: Sí
   • Certificat psicològic: Sí
  • Centro: UME
   • Adreça: Plaça Calvo Sotelo 1, baix
   • Població: 03001 Alacant
   • Telèfon: 965 218 484
   • Certificat mèdic: No
   • Certificat psicològic: Sí

València

  • Centre: CREVASA
   • Adreça: C/ Mora de Rubielos, 6, J
   • Població: 46007 València
   • Telèfon: 963 417 877
   • Certificat mèdic: No
   • Certificat psicològic: Sí
  • Centre: IPMT
   • Adreça: C/ Gascó Oliag, 8, 1ª
   • Població: 460010 València
   • Telèfon: 963 623 278
   • Certificat mèdic: No
   • Certificat psicològic: Sí
  • Centre: SERMESA
   • Adreça: C/ Emparrado, 3
   • Població: 46920 Mislata
   • Telèfon: 963 134 235
   • Certificat mèdic: Sí
   • Certificat psicològic: Sí

Els centres de reconeixement interessats a subscriure acords amb FGV per als reconeixements mèdics i psicològics que formen part del procés d’habilitació hauran de posar-se en contacte a través de la següent adreça de correu electrònic: evaluacion_fgv@gva.es