Formació per a l’obtenció del certificat de Capacitació.

La formació per a l’obtenció del certificat de Capacitació es realitza dins d’un calendari que inclou una convocatòria per trimestre i demarcació (Alacant i València), si bé FGV organitza els mateixos segons les peticions d’habilitació existents. En qualsevol cas, es comunicarà l’obertura del termini d’inscripció aproximadament un mes abans de l’inici del curs mitjançant correu electrònic.

 1. Treballs en via:
  La formació per a l’obtenció del certificat de Capacitació per a les habilitacions de Treballs en via es configura en dues parts:

   • Capacitació normativa (formació teòrica), amb una duració de 9 jornades, més una addicional per a la prova escrita. És comú per a les dues habilitacions.
   • Capacitació tècnica (formació pràctica), amb una jornada comuna més dues jornades per habilitació sol·licitada, i una addicional de Nocions bàsiques per a Encarregat de treballs (aquesta última es realitza a continuació de la prova escrita).

   

  Setmanes Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
  Primera setmana Generalitats Generalitats Nocions bàsiques. Pla d’autoprotecció Seguretat operacional
  Segunda setmana Reglament de circulació Reglament de circulació Reglament de circulació Reglament de circulació Reglament de circulació
  Tercera setmana Prova escrita. Nocions bàsiques per a encarregats de treballs
  Setmanes alternes Pràctiques comuns
  Setmanes alternes Pràctiques de pilot de seguretat Pràctiques de pilot de seguretat Pràctiques de encarregat de treballs Pràctiques de encarregat de treballs
 2. Conducció sense viatgers en infraestructures
   1. Autorització de circulació de maquinària de via.
    Amb caràcter previ a l’inici de la formació, ha d’obtenir-se l’autorització de circulació de la maquinària de via en les instal·lacions d’FGV; per a això, han de dirigir-se a la Prefectura de Tallers (José Manuel Bonifaz Horta, bonifaz_jos@gva.es, 961.924.230).
   2. Procés de capacitació. El procés de capacitació està estructurat en dues parts:
    • La capacitació normativa (formació teòrica), amb una duració de 10 jornades, més una addicional per a la prova escrita.
    • La capacitació tècnica (formació pràctica) consistirà en el reconeixement de la infraestructura (com a norma general, 4 jornades) i en la conducció de la maquinària de via per la infraestructura (com a norma general, 14 jornades).
     Setmanes Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
     Primera setmana Generalitats Generalitats Pla d’autoprotecció Seguretat operacional Reglament de circulació
     Segona setmana Reglament de circulació Reglament de circulació Reglament de circulació Reglament de circulació Reglament de circulació
     Tercera setmana Prova escrita
     Quarta setmana Coneixement de la infraestructura Coneixement de la infraestructura Coneixement de la infraestructura Coneixement de la infraestructura
     Següents setmanes Conducció en infraestructura (jornades nocturnes a determinar segons disponibilitat, 4 hores per jornada) Conducció en infraestructura (jornades nocturnes a determinar segons disponibilitat, 4 hores per jornada) Conducció en infraestructura (jornades nocturnes a determinar segons disponibilitat, 4 hores per jornada) Conducció en infraestructura (jornades nocturnes a determinar segons disponibilitat, 4 hores per jornada) Conducció en infraestructura (jornades nocturnes a determinar segons disponibilitat, 4 hores per jornada)

  La duració de la capacitació tècnica varia segons les infraestructures a habilitar.