1. Servei oferit:
  Prestació de més de 98% dels quilòmetres programats.
  S’assegura un grau d’ocupació màxim de 4,4 persones per metre quadrat.
 2. Accessibilitat:
  S’assegura un grau de disponibilitat superior al 95% en escales mecàniques i ascensors.
  S’assegura un grau de disponibilitat superior al 95% en màquines d’autovenda i del 96% en canceladoras.
 3. Informació:
  Disponibilitat de més del 95% dels elements informatius previstos en parades i unitats.
  S’assegura que en més del 94% dels retards de més de 10′ s’informarà els clients i clientes de les estacions afectades.
  Almenys el 97% de les interrupcions del servei que requerisquen alternativa de transport és informat abans dels 12 minuts.
 4. Puntualitat:
  Més del 90% dels trens no patixen retard.
 5. Atenció a la clientela:
  El 96% de les reclamacions es contesten en un termini màxim de 18 dies.
  Quant al tracte personal s’establixen dos objectius: que l’actuació dels empleats i empleades de FGV quant a disponibilitat, actitud comercial, competències i aparença descrites en el Pla d’Atenció al Client obté una nota mitjana superior a 7,5.
 6. Confort:
  Es garantix a la clientela de Metrovalencia que durant el trajecte no hi haja moviments bruscos i la temperatura dels trens siga adequada.
  S’assegura en més del 95% el compliment del Protocol de Neteja en tots els trens i estacions.
 7. Seguretat:
  S’assegura que no tenim més de 35 incidències de seguretat ciutadana per milió de viatgers i viatgeres.
  Dotació d’equips de seguretat al complet en els trens, estacions i túnels.
 8. Impacte ambiental:
  Optimització del consum energètic, assegurant una eficàcia energètica superior al 98%.
  Metrovalencia es compromet a prendre les mesures necessàries per a gestionar en termes positius el consum energètic de tracció establint-se indicadors per a seguir el seu compliment.

Logotipo Contiene Vídeo en lengua de signos