BORSA NÚM. 10. ANNEX III.

a) Continguts del Curs de Capacitació Tècnica per a la Conducció en maniobres, d’acord amb els Processos del Sistema de la Gestió de la Seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (Oficials d’Ofici).

Similar a l’ANNEX III BORSA NÚM 4

b) Continguts del Curs de Capacitació Tècnica per a la Conducció amb viatgers, d’acord amb els Processos del Sistema de la Gestió de la Seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (Oficials Principals de Línies Tramviàries – OPLT).

Similar a l’ANNEX III BORSA NÚM 9