BORSA NÚM. 10. ANNEX II

A) Exigències d’aptitud mèdica i psicològica per a ocupar el lloc d’Oficial d’Ofici.

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA.

Similar a l’ANNEX II BORSA NÚM 4

RECONEIXEMENT MÈDIC.

Similar a l’ANNEX II BORSA NÚM 4

B) Exigències d’aptitud mèdica i psicològica per a ocupar el lloc d’Oficial Principal de Línia Tramviària–OPLT.

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA.

Similar a l’ANNEX II BORSA NÚM 3

RECONEIXEMENT MÈDIC.

Similar a l’ANNEX II BORSA NÚM 3