BORSA NÚM. 10. ANNEX I. Funcionalitat dels llocs (relació no exhaustiva)

OFICIAL D’OFICI.

Similar a l’ANNEX I BORSA NÚM 4

OFICIAL PRINCIPAL DE LÍNIA TRAMVIÀRIA (OPLT).

Realitza alternativament les funcions corresponents a l’Oficial d’Ofici de Taller i les corresponents al Maquinista (especialitat Explotació Tramviària)