Seu social – València Sud

Partida Xirivelleta, s/n 46014 València

Seu social - València SudEn el centre operatiu de València Sud està emplaçat l’edifici d’oficines centrals que reunix totes les adreces dels departaments de l’empresa.

En la planta baixa de l’edifici central es localitza el lloc de comandament des d’on a través d’avançats sistemes es controla i regula el trànsit de trens, les instal?lacions de tota la xarxa i els equips de seguretat de Metrovalencia.

 

centre de seguretat del lloc de comandament El centre de seguretat del lloc de comandament té un plafó de pantalles de circuit tancat de televisió a través del qual es controla el conjunt d’estacions del metro i d?altres instal·lacions d’especial interés.

Este mòdul, on està ubicada la central d’alarmes per al control de robatoris, intrusions i incendis, està equipat amb sistemes que permeten una comunicació via ràdio, via telèfon i via dades permanents amb el centre de Control d’Emergències de Protecció Civil.

En el centre operatiu de València Sud estan emplaçats també els tallers de trens de la Línia 1.

Tallers Machado

Av. Hermanos Machado, s/n 46019 València
Tallers MachadoEls antics tallers de València Nord, situats en el carrer Maximiliano Thous van ser desmantellats amb motiu de l’obertura de la Línia 4 del tramvia, per la qual cosa es va necessitar l’obertura d’altres instal·lacions més pròximes a la Línia 3, que serviren de cotxeres i tallers de la mencionada línia. Estes instal·lacions tenen una superfície coberta de 12.000 m2 i es van posar en servici en 1994. Actualment, desenrotllen labors de reparació i manteniment de les unitats 4300 que donen servici a les línies de Metro.

 

Tallers Taronjers

C/ Ingeniero Fausto Elio, s/n 46011 València

Tallers TaronjersLes cotxeres i tallers de Tarongers donen allotjament i desenrotllen labors de reparació i manteniment dels tramvies de la Línia 4 i 6.

Es troba en les proximitats de l’avinguda dels Tarongers, al costat de la prolongació del carrer de la Serreria, per on discorren les vies d’accés a la mencionada línia.

 

Taller i depòsit de Natzaret

Taller i depòsit de Natzaret

El taller i depòsit provisional de material mòbil de la Línia 10 està situat en una parcel·la municipal al costat del Camí Canal en el barri de Natzaret. L’edifici compta amb estructura de formigó prefabricat amb tancaments, així com vies d’accés i fossats. Compta amb dues vies amb l’objectiu d’emprar una per a manteniment i l’altra com a estacionament.

A més el depòsit provisional compta amb un xicotet magatzem, vestuaris, quarts d’instal·lacions i garita de control.