La xarxa de transport de viatgers i viatgeres del TRAM Metropolità d’Alacant va iniciar el seu desenrotllament a partir de l’eix format per la línia ferroviària de via estreta que discorria entre la ciutat d’Alacant i Dénia. Esta línia va tindre el seu origen en un primer tram ferroviari entre Alacant i Altea que es va posar en servici en 1914. Un any més tard, en 1915, es va inaugurar el tram de prolongació fins a Dénia.

En origen la línia tenia un recorregut de 93,235 quilòmetres. Cal destacar l’accidentada configuració d’este recorregut, especialment en el tram entre Altea i Dénia on es registraven, i encara hui es registren, forts pendents, 2,5 quilòmetres de túnels, 7 viaductes i 17 ponts metàl·lics de més de 8 metres d’altura.

En el seu inici la línia va estar orientada al transport de mercaderies, especialment de panses i vi, que caracteritzaven l’economia de la seua àrea d’influència. La decadència d’estos cultius i la puixança del turisme en la Costa Blanca, va determinar que la línia se centrara en exclusiva en el transport de viatgers i viatgeres.

1986

En 1986 es va constituir Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i l’1 de gener de 1987, va passar a fer-se càrrec de l’explotació, després de la culminació del procés de transferències a la Comunitat Valenciana dels servicis de transport que explotava en el seu territori l’empresa Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta (FEVE) dependent de l’Administració central de l’Estat.

La línia Alacant Dénia s’explotava, llavors, íntegrament amb trens a gasoil. La seua repercussió sobre la mobilitat urbana i intercomarcal era limitada, si bé, gràcies a les característiques socioeconòmiques de la zona i afavorida per la singular bellesa del seu recorregut, gaudia un notable potencial turístic. La gestió de FGV va incrementar eixe potencial per mitjà del llançament de productes orientats al turisme i l’oci que continuen disfrutant d’una sòlida imatge

1999

TRAM d'Alacant. Tram en Proves 1999

En 1999 es va posar en marxa, en fase de proves, una línia tramviària a Alacant. Aquella primera línia cobria un recorregut de 675 metres, en plataforma reservada, entre Porta del Mar i estació de la Marina, i un altre de 2.825 metres entre l’estació de la Marina i Albufereta, en el que el tramvia compartia via amb el ferrocarril.

L’èxit de l’experiència i l’excel·lent acollida dispensada per la ciutadania d’Alacant, va determinar a la Conselleria d’Infraestructures a la redacció d’un avantguardista projecte tramviari que donara solució al transport públic de la ciutat d’Alacant i la seua àrea metropolitana, proporcionant un avançat model de connexió a l’eix Alacant-Benidorm-Altea. Naixia així el projecte del TRAM Metropolità d’Alacant. Al desembre del 2001 es van iniciar les primeres obres d’execució d’este projecte.

2001

L’èxit de l’experiència i l’excel·lent acollida dispensada per la ciutadania d’Alacant, va determinar a la Conselleria d’Infraestructures a la redacció d’un avantguardista projecte tramviari que donara solució al transport públic de la ciutat d’Alacant i la seua àrea metropolitana, proporcionant un avançat model de connexió a l’eix Alacant-Benidorm-Altea. Naixia així el projecte del TRAM Metropolità d’Alacant. Al desembre del 2001 es van iniciar les primeres obres d’execució d’aquest projecte.

2003

TRAM d'Alacant tram El Campello 2003

El 15 d’agost del 2003 es va posar en marxa el primer tram tramviari entre la parada de Porta del Mar d’Alacant i El Campello, la qual cosa situava a Alacant com la quinta àrea metropolitana d’Espanya, després de Madrid, Barcelona, Bilbao i València, a disposar d’un sistema de transport urbà, modern i d’alta capacitat.

2007

TRAM d'Alacant Cotxeras El Campello

El 29 de març del 2007 es van inaugurar els nous tallers i cotxeres del TRAM en El Campello

Estació Mercado. TRAM d'Alacant

El 10 de maig del 2007 es va posar en servici el nou tram del TRAM comprés entre la parada de l’illot i l’estació de Mercado. La seua obertura va constituir una data de singular importància en el desplegament del projecte que va possibilitar la prolongació dels servicis tramviaris fins al centre de la ciutat d’Alacant, a través de les noves estacions subterrànies de Mercat i MARQ. Un mes més tard, el 15 de juny del 2007, es posava en servici el primer tram del ramal Al Cap de les Hortes, corresponent a la Línia 4, que permetia donar servici a la nova zona de platges, posant-se en servici els tramvies Bombardier.

Parada d'Albufereta. Unitat 4101 TRAM d'Alacant

El 30 de juliol del 2007, entrava en funcionament el servici de la Línia 1 del TRAM entre les estacions de Mercat i la Creueta que proporcionava la connexió sense transbords entre Alacant i La Vila Joiosa. Per a poder cobrir este trajecte, amb servicis semidirectos, en poc més de 40 minuts, es van incorporar les noves unitats de Tren-Tram (també denominats tramvies ràpids) que poden circular en règim tramviari en els entorns urbans, i aconseguir velocitats de fins a 100 quilòmetres a l’hora en els trams interurbans.

2008

Estació Benidorm. TRAM d'Alacant

El 2 de juny del 2008, s’ampliava el servici de la Línia 1 del TRAM fins a Benidorm. Esta inauguració suposava que els transbords de la Línia 9, que fins al moment es realitzaven en l’estació de Creueta, passaven a realitzar-se en l’estació de Benidorm. L’ampliació permetia, a més, incrementar les freqüències de pas dels trens, connectant Mercat i Benidorm cada trenta minuts.

Alacant és la primera ciutat d’Espanya a comptar amb el sistema d’explotació combinat tren-tram.

2009

L4 Holanda. TRAM d'Alacant 2009

Al desembre del 2009 es va posar en servici el tram de prolongació de la Línia 4 del TRAM.  L’ampliació suma set noves parades a la Línia 4 i dóna servici a barris com Albufereta, Cap de les Hortes i platja de Sant Joan, on es concentra una població pròxima als 40.000 persones, xifra que s’incrementa notablement en els mesos d’estiu  i altres períodes vacacionals.

2010

Estació Luceros TRAM d'Alacant 2010

El 18 de juny del 2010 es va inaugurar l’estació d’Estels que passa a convertir-se en el centre neuràlgic de la xarxa.  La nova estació que té una superfície de 2.200 metres quadrats, compta amb els més avançats equipaments d’accessibilitat. La seua  posada en servici va suposar la connexió del centre d’Alacant, directament i sense transbords, amb la platja de Sant Joan (Línia 4) i amb El Campello, La Vila Joiosa i Benidorm.

2013

Plaça del Drac TRAM d'Alacant 2013

El 4 de setembre es va posar en servei la Línia 2 Luceros-Sant Vicent del Raspeig que, amb 9 quilòmetres de recorregut i 14 parades (tres d’elles, Estels, Mercat i Marq comuns a les línies 1, 3 i 4), comunica el centre de la capital amb importants zones perifèriques, en travessar alguns dels barris més populars, com el Pla, Garbinet, Sagrada Família, Mare de Déu del Remei i Mare de Déu del Carme.

A més, unix el cor d’Alacant amb significats focus de moviment de persones, com són l’hospital o la universitat, i permet un ràpid i còmode enllaç entre la capital i Sant Vicent del Raspeig.

Com a conseqüència de la reestructuració de les línies que es va efectuar en el TRAM, des de l’1 de juliol es va suprimir la llançadora 4L Porta del Mar-Sangueta.

2019

L5 de TRAM d'Alacant

El 10 de juny es va posar en marxa la Línia 5 entre Porta del Mar i Plaza La Coruña, que aprofita la majoria del traçat de la Línia 4 (Luceros-Plaza La Coruña) amb quinze estacions comunes a les quals se sumen dues pròpies, Porta del Mar i La Marina de l’antiga llançadora 4L que va deixar de prestar servei en 2013 entre Porta del Mar i Sangueta.

Aquesta nova connexió tramviària entre la ciutat d’Alacant i la zona de Platja de Sant Joan és possible gràcies a la finalització de les obres del túnel de Serra Grossa que permet la circulació en doble via, en un tram que actuava com un coll de botella i que impedia introduir més tramvies a la circulació.

2023

 

Estació de TRAM d'Alacant de Dénia

El 16 de gener va entrar en servei el tram entre Gata de Gorgos i Dénia de la Línia 9 del TRAM d’Alacant (Benidorm-Dénia), completant així el procés de modernització d’aquesta línia.

En els últims anys s’han completat diferents actuacions, entre les quals destaca la renovació de via via i infraestructures entre Altea i Dénia, finançats en part amb aportacions de la Unió Europea.

Les millores tècniques i noves infraestructures, així com la incorporació de nou material mòbil, permeten mantindre i millorar les condicions d’explotació, garantint la regularitat i la qualitat del servei amb uns estàndards similars a la resta de la xarxa d’FGV a Alacant.

Per al servei de la Línia 9, s’han incorporat els trens duals (elèctrics i dièsel), fabricats per Stadler Rail València.