Dades TRAM d’Alacant

Demanda de viatgers 2018 11.054.418
Línies 6
Quilòmetres de xarxa 129,099
Quilòmetres en superfície 3,665
Quilòmetres en túnel 107,206
Quilòmetres via única 84,303
Quilòmetres via doble 25,343
Estacions i baixadors 71
Estacions subterrànies 3
Estacions en superfície 68
Escales mecàniques 14
Ascensors 5
Trens i tramvies 40

Dades de TRAM per línies

Línies Quilómetres Estacions / Parades
Línia 1 43′210 20
Línia 2 8′929 km 14
Línia 3 14′059 * 17
Línia 4 12′070 ** 18
Línia 9 50′831 km 18
Línia 5 8′7 km *** 17

Quilòmetres de via compartits:

* Compartix quilòmetres amb L1.
** Compartix quilòmetres amb L1 i L2.
*** Compartix quilòmetres amb L4

Estacions i parades compartides:

  • Línia 1: Compartix Benidorm amb L9
  • Línia 2: Compartix Luceros, Mercado y MARQ amb L1, L3 i L4
  • Línia 3: Compartix Luceros, Mercado, MARQ, Sangueta, La Isleta, Lucentum i El Campello amb L1
  • Línia 4: Compartix Luceros, Mercado, MARQ, Sangueta, La Isleta amb L1 i Albufereta amb L3
  • Línia 9: Compartix Benidorm amb L1
  • Línia 5: Compartix parades des de Sangueta a Pl. La Coruña