Nº Expedient Objecte Data d’adjudicació Import d’adjudicació Adjudicatari
09/038 Ampliació de la xarxa de fibra òptica en huit trams de la xarxa de FGV a València 25/05/2011 698.486,16 € (IVA excluido) APLICACIONES TECNOLÓGICAS A SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, APLITEC, S.L.
10/086 Servici de coordinació de seguretat i salut per a obres de FGV a València 03/08/2011 70.119 € (IVA excluido) GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L.
10/023 Prestació dels servicis de manteniment i conservació de les instal-lacions de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a València 15/06/2011 703.837,80 (IVA excluido) BASES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L.
11/015 Prestació dels servicis de transport de fons i altres associats en les estacions de les línies de València i Alacant de FGV 05/07/2011 1.798.400,00 € (IVA excluido) PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.
10/087 Manteniment de la senyalètica dels Línies de FGV a València 11/07/2011 215.920,00 (IVA excluido) Postigo Obras y Servicios, S.L.
10/074 Manteniment i conservació de les instal•lacions de climatització dels edificis, complexos i dependències de FGV a València 23/09/2011 Lote nº 1: 157.420,00 (IVA excluido), lote nº 2: 100.640,00 (IVA exclu AGEVAL SERVICIOS, S.A.
10/079 Manteniment de Sanitat Ambiental, neteges específiques i tractaments herbicides en les instal·lacions de FGV a Alacant 07/12/2011 479.800,00 (IVA excluido) LOKIMICA, S.A.
10/080 Manteniment dels sistemes de protecció contra incendis en les instal•lacions i dependències de FGV en la Línia d’Alacant a Dénia 07/12/2011 190.794,24 (IVA excluido) ELECTROTÉCNIA MONRABAL, S.L.U.
10/073 Manteniment i conservació d’aparells d’elevació, ascensors i escales mecàniques, en les instal·lacions de FGV a València 23/09/2011 Lote nº 1: 919.591,28 (IVA excluido), lote nº 2: 1.000.175,24 (IVA exc THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.
10/075 Servicis de manteniment i conservació dels sistemes de protecció contra incendis de FGV a València 23/09/2011 Lote nº 1: 229.194,32 (IVA excluido), lote nº 2: 288.175,02 (IVA exclu Lote nº 1: LLORET PROTECCIÓN, S.L., lote nº 2: SOLER PREVENCIÓN, S.A.
11/014 Manteniment dels llocs client, atenció i suport d’usuaris d’informàtica de FGV 22/06/2011 87.725,00 BULL (ESPAÑA), S.A.
10/060 22/11/2011 172.000,00 (IVA excluido) COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
10/088 Servicis de manteniment de sanitat ambiental i neteges específiques en les instal·lacions, dependències i material mòbil a València 21/11/2011 861.994,24 (IVA excluido) LOKIMICA, S.A.
10/052 Modificació i millora de 156 reductors Voith tipus K13Y en les unitats UT 3900 25/05/2011 1.735.437,00 € (IVA excluido) VOITH TURBO, S.A.
10/062 Subministrament i instal·lació de l’equip embarcat ZSI-127 i del sistema inductiu IMU 100 per a 14 tramvies sèrie 4.200 de les línies de FGV d’Alacant 25/05/2011 2.465.176,19 (IVA excluido) SIEMENS, S.A.
11/029 Subministrament d’Energia Elèctrica dels punts de consum de la Generalitat 08/09/2011 16.796.423,74 (IVA excluido) UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.
11/032 Subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió per a la xarxa de FGV a València i Alacant 12/09/2011 DESIERTO
11/035 Subministrament i incorporació de la nova funcionalitat en el sistema FAP en diversos punts de la Línia 1 de FGV. 22/11/2011 135.349,42 (IVA excludio) SIEMENS, S.A.
11/033 Subministrament de 15 “”pisaderas”” per a les unitats 3.900 de FGV a València. 15/11/2011 125.100,00 (IVA excluido) FAIVELEY TRANSPORT IBÉRICA, S.A.
C 006/2012 Adaptació passarel·la de pagaments Netplus a l’estàndard EMV amb protocol TCP/IP 23/12/2011 51.673,38 (IVA excluido) INDRA SISTEMAS, S.A.