Nº Expedient Objecte Data d’adjudicació Import d’adjudicació Adjudicatari
C093/14 Subministrament de rotllos de bitllet sense contacte. 19/12/2014 72.092,00 (IVA excluido) MAGNADATA INTERNATIONAL LTD.
C094/14 Reparació de tanca instal·lada en el tram comprés entre els passos a nivell Playmon (44/479) i Disc-Benidorm (45/374) per mitjà del muntatge de tanca tipus FGV 11/12/2014 34.423,00 (IVA excluido) CIVIL DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS S.L.U.
C095/14 Subministrament de gasoil tipus B Alacant – Desembre 2014 01/12/2014 Hasta 24.822,60 (IVA excluido) ZARCAR S.L.
C096/14 Reparació de transmissió Voith n/s 420835 15/12/2014 20.444,69 (IVA excluido) VOITH TURBO S.A.
13/001 Prestació del servici de manteniment i conservació, integral a tot risc, d’aparells d’elevació: ascensors i escales mecàniques en les instal·lacions de FGV a Alacant 27/08/2014 161.880,00 (IVA excluido) SCHINDLER, S.A.
13/038 Revisió i manteniment dels centres de transformació d’estacions de FGV a València 27/01/2014 83.926,73 (IVA excluido) EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.
13/032 Manteniment de material mòbil sèries 4100 i 4200 de FGV a Alacant 24/02/2014 3.163.000,00 (IVA excluido) VOSSLOH ESPAÑA, S.A.
13/047 Prestació dels servicis de manteniment dels Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda i Rectificadors 110Vcc ubicats en les estacions i edificis de Metrovalencia. 01/04/2014 264.000,00 (IVA excluido) ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
13/081 Prestació dels servicis de vigilància i protecció de clients, instal·lacions i dependències de FGV a Alacant 27/01/2014 67.957,12 (IVA excluido) SECOPSA SEGURIDAD, S.L.
13/070 Execució de les obres de senyalització, ATP, Energia i Comunicacions de la prolongació de la Línia 5 de Metrovalencia, tram Aeroport – Riba-roja del Turia 24/02/2014 5.308.892,00 (IVA excluido) SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
13/037 Subministrament i instal·lació d’un sistema d’arrossegaments en les subestacions de tracció de Museros, Machado, Albereda i avinguda del Cid I la seua inclusió en el TEIF de FGV 26/03/2014 87.593,00 (IVA excluido) CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y TRACCIÓN, S.A.U.
13/044 Manteniment del sistema de megafonia d’estacions i baixadors sense electrificar de la Línia 9 de FGV a Alacant 26/03/2014
13/099 Manteniment del servici de gestió del Centre de Control i evolució programari del Sistema de Peatge de Metrovalencia 29/05/2014 LOTE 1: 267.894,00 (IVA excluido); LOTE 2: 64.476,00 (IVA excluido) LOTE 1:INDRA SISTEMAS, S.A.; LOTE 2: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
13/053 Manteniment correctiu de xarxa de fibra òptica de Metrovalencia. 16/04/2014 56.000,00 (IVA excluido) REDES DE FIBRA ÓPTICA DE LEVANTE, S.L.
13/067 Manteniment funcional de productes SAP de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 06/06/2014 LOTE 1: 103.680,00 (IVA excluido); LOTE 2: 96.580,00 (IVA excluido) LOTE 1: ARINSO IBÉRICA, S.A.; LOTE 2: SOTHIS ENTERPRISE RESOURCE PLANNING, S.L.
13/093 Prestació del servici de manteniment dels sistemes d’alimentació ininterrompuda per als equips de peatge de Metrovalencia. 02/04/2014 100.000,00 (IVA excluido) ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
13/069 Subministrament i instal·lació d’un sistema de megafonia IP centralitzat per a les estacions de superfície de Línia 1 del tram Bétera-Villanueva de Castellón. 25/04/2014 106.677,83 (IVA excluido) ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
14/009 Subscripció de les pòlisses de l’assegurança obligatòria de viatgers (SOV) i del assegurança de responsabilitat civil (RC) i responsabilitat patrimonial (RP), per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 28/03/2014 1.400.000,00 UTE MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA-MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
13/043 Prestació del servici de manteniment dels Sistemes d’Antiintrusió en estacions, subestacions i quarts tècnics i del gestor VIGIA a Alacant. 20/05/2014 47.248,00 (IVA excluido) PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
13/091 Senyalització d’agulles de cor punta mòbil en diferents trams de la Línia 1 de FGV a València. 24/02/2014 49.325,12 (IVA excluido) SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
C001/2014 Revisió P6 unitats material mòbil 4101-4102-4103. 02/01/2014 99.000,00 (IVA excluido) VOSSLOH ESPAÑA, S.A.
C002/2014 Revisió P6 unitats material mòbil 4104-4105-4106. 02/01/2014 99.000,00 (IVA excluido) VOSSLOH ESPAÑA,S.A.
C004/2014 Treballs correctius per accidents o vandalisme en uds. 4100. 02/01/2014 53.704,44 (IVA excluido) VOSSLOH ESPAÑA, S.A.
C005/2014 Subministrament de gasoil tipus B gener 2014. 02/01/2014 21.452,93 (IVA excluido) ZARCAR, S.L.
13/065 Subministrament de caixes de recaptació, recarrega, bitlleters i unificació de panys de les màquines expenedores embarcades amb motiu de la posada en explotació de la Línia 2 del TRAM d’Alacant 30/05/2014 52.125,32 (IVA excluido) INDRA SISTEMAS, S.A.
C006/2014 Subministrament d’aigua potable 03/03/2014 Hasta 72.200,00 (IVA excluido) EMPRESA MIXTA VALENCIANA, S.A.
14/025 Redacció de projectes de renovació de via i condicionament d’infraestructures de la Línia 9 de la xarxa TRAM d’Alacant, de FGV 09/06/2014 329.750,00 (IVA excluido) CONSULTORES ASOCIADOS, INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.P.
13/046 Prestació del servici de manteniment de sistema de contraintrusió i incendis d’estacions de superfície de Metrovalencia. 07/07/2014 69.757,76€ (IVA excluido) Innovación Global de Seguridad, S.A.
13/052 Prestació dels servicis de conservació, manteniment i millora dels jardins i espais verds de les Línies de FGV a Alacant. 18/06/2014 29.345,10 (IVA excluido) AUDECA, S.L.U.
C007/2014 Subministrament de gasoil tipus C gener-juny 2014. 03/02/2014 Hasta 85.690,00 (IVA excluido) REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.
C008/2014 Subministrament de gasoil tipus A gener-juny 2014. 03/02/2014 Hasta 83.120,00 (IVA excluido) REPSOL COMERCIAL PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.
C009/2014 Subministrament de gasoil tipus C gener-juny 2014. 03/02/2014 Hasta 66.000,00 (IVA excluido) GALP DISTRIBUCION OIL ESPAÑA, S.A.U.
C010/2014 Subiministrament de gasoil tipus A gener-juny 2014. 03/02/2014 Hasta 42.000,00 (IVA excluido) GALP DISTRIBUCION OIL ESPAÑA, S.A.U.
C011/2014 Subministrament de gasoil tipus C gener-juny 2014. 03/02/2014 Hasta 33.000,00 (IVA excluido) COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.
C012/2014 Subministrament de gasoil tipus A gener-juny 2014. 03/02/2014 Hasta 30.800,00 (IVA excluido) COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.
C013/2014 Subministrament de gasoil tipus B febrer 2014. 03/02/2014 Hasta 29.641,40 (IVA excluido) ZARCAR, S.L.
C014/2014 Subministrament de rotllos de bitllets sense contacte. 03/03/2014 66.000,00 (IVA excluido) CALMELL, S.A.
C015/2014 Consum elèctric baixa tensió 2014. 03/03/2014 Hasta 55.000,00 (IVA excluido) IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.
C016/2014 Subministrament de rodes sense disc de fre. 03/03/2014 41.150,00 (IVA excluido) CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
C017/2014 Manteniment de l’equipament de peatge. Març 2014. 03/03/2014 36.690,00 (IVA excluido) INDRA SISTEMAS, S.A.
C018/2014 Reparació Components UTE València Sud. 03/03/2014 Hasta 25.000,00 (IVA excluido) SEPSA SISTEMAS CONTROL E INFORMACIÓN, S.L.
C019/2014 Ampliació manteniment tramvies L-2. 03/03/2014 21.553,00 (IVA excluido) VOSSLOH ESPAÑA, S.A.
C020/2014 Subministrament de gasoil tipus B març 2014. 03/03/2014 Hasta 21.532,34 (IVA excluido) ZARCAR, S.L.
C021/2014 Reparació filtracions d’aigua en l’estació subterrània de Mercat. 03/03/2014 20.158,50 (IVA excluido) CIVIL DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.
C022/2014 Reparació equips FAP UTE´s Machado. 03/03/2014 Hasta 20.000,00 (IVA excluido) SIEMENS, S.A.
C023/2014 Reparació components UTE Tallers Machado. 03/03/2014 Hasta 20.000,00 (IVA excluido) SEPSA SISTEMAS CONTROL E INFORMACIÓN, S.L.
14/023 Redacció de projecte i execució de les obres de senyalització, energia i comunicacions per a la línia 9 de FGV a Alacant 02/09/2014 6.634.668,46 (IVA excluido) UTE ENYSE-SICE, ENCLAVAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA ENYSE, S.A.-SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
14/024 Redacció del projecte i execució de les obres d’un Sistema de Protecció Automàtica de Tren ATP en la Línia 9 de FGV a Alacant. 09/07/2014 3.895.652,00 (IVA excluido) SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
14/020 Subministrament i instal·lació d’una cabina d’emmagatzemament per a la xarxa de FGV. 07/07/2014 64.000,00 (IVA excluido) BULL (ESPAÑA), S.A.
14/019 Prestació del servici d’auditoria operacional i de control de qualitat del servici de neteja de les dependències, instal·lacions i material mòbil de les línies de FGV a València. 07/07/2014 69.956,60 (IVA excluido) GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L.
14/035 Assistència tècnica dels sistemes de comunicacions i post de comandament de FGV a València. 07/07/2014 99.599,00 (IVA excluido) DIMENSION DATA COMMUNICATIONS ESPAÑA, S.L.U.
C024/2014 Subministrament energia elèctrica baixa tensió TUR 2014. 01/04/2014 Hasta 85.000,00 (IVA excluido) IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.
C025/2014 Comissions vendes TAM. 01/04/2014 Hasta 78.815,91 (IVA excluido) MARCO Y SCHEZ. TRANSP. URBS., S.A.U.
C026/2014 Manteniment de jardineria en complexos i estacions a València. 01/04/2014 66.392,08 (IVA excluido) INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS L´ARBREDA, S.L.
C027/2014 Adquisició Llicències Base Dades ORACLE. 01/04/2014 39.481,41 (IVA excluido) ORACLE IBÉRICA, S.R.L.
C028/2014 Manteniment equipament peatge INDRA abril 2014. 01/04/2014 36.690,00 (IVA excluido) INDRA SISTEMAS, S.A.
C030/2014 Subministrament de gasoil tipus B abril 2014. 01/04/2014 Hasta 32.743,72 (IVA excluido) ZARCAR, S.L.
C031/2014 Treballs correctius en trens sèries 4100 i 4200 fins a febrer 2014. 01/04/2014 26.211,58 (IVA excluido) VOSSLOH ESPAÑA, S.A.
C032/2014 Modificació de punts de parada ATO. 01/04/2014 26.119,33 (IVA excluido) SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
C033/2014 Reparació portes estacions i complexos de FGV a València. 01/04/2014 Hasta 22.090,73 (IVA excluido) BASES REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L.
C034/2014 Servici menjars Machado 2014. Bar Torre Llevant. 01/04/2014 Hasta 18.000,00 (IVA excluido) HERMANOS VILLEGAS PANADERO, S.L.
C035/2014 Maquetació i posterior conversió a Flippingbook de la revista Entrevies fins a 31/12/2017. 01/04/2014 Hasta 18.000,00 (IVA excluido) ESTEVE DURBA, S.L.
14/026 Prestació del servici de manteniment de jardineria de les dependències de FGV a València. 24/09/2014 146.480,00 (IVA excluido) VIVERS CENTRE VERD, S.A.
14/036 Execució de les obres per al sanejament i reforç de les bases de pal de catenària del tramvia i substitució de pal en Avinguda Primat Reig. 25/07/2014 273.188,00 (IVA excluido) VIALOBRA, S.L.
14/027 Execució de les obres per al tancament de l’estació d´Empalme de la línia 1 del Metro de València. 11/07/2014 95.335,79 (IVA excluido) Indra Sistemas, S.A.
14/037 Renovació de les cabines de 2.200 VAC en la subestació de Benaguasil i la seua inclusió en el Telecomandament d’Energia i Instal·lacions Fixes (TEIF) de FGV. 11/07/2014 56.631,00€ (IVA excluido) Electrotecnia Monrabal, S.L.U.
13/045 Prestació del servici per a la realització d’auditories de client misteriós en la xarxa de FGV a València i Alacant. 11/07/2014 25.500,00 (IVA excluido) Fidecu Estudios de Mercado, S.L.
14/030 Subministrament i instal·lació de vinil exterior amb tractament antigrafit per als tramvies sèrie 3800. 23/09/2014 91.278,00 (IVA excluido) NEW TECHNOLOGY APPLICATION, S.L.
14/028 Actuacions i millores a realitzar en el material mòbil, sèrie 2500, de la Línia 9 de FGV a Alacant. 01/10/2014 2.003.801,00 (IVA excluido) UTE: Sistemas numéricos de percepción, S.L., / Sistemas electrónicos de telecomunicación, S.A. / Barrero y Domínguez, S.L.
C036/14 Manteniment del equipament de peatge INDRA, maig 2014 01/05/2014 36.690,00 (IVA excluido) INDRA SISTEMAS, S.A.
C037/14 Subministrament de gasoil tipus B, maig 2014 01/05/2014 Hasta 36.324,79 (IVA excluido) ZARCAR, S.L.
C038/14 Elaboració de l’índex de satisfacció al client a València i Alacant 14/05/2014 35.023,55 (IVA excluido) GFK EMER AD HOC RESEARCH, S.L.
C039/14 Manteniment correctiu i preventiu del torn de trapa de València Sud 20/05/2014 Hasta 26.700 (IVA excluido) PATENTES TALGO, S.L.
C040/14 Subministrament de cércol de roda sense anell de goma 500350768 07/05/2014 26.700,00 (IVA excluido) GUTENOFFNUNGSHÜTTE RADSATZ GMBH
C041/14 Subministrament de llanda roda motor/remolc 432-1-005044B 07/05/2014 24.948,04 (IVA excluido) ASFLEX INTERNACIONAL, S.A.
C042/14 Reparació equips ATP i ATO de les unitats de València Sud 11/01/2014 Hasta 20.000,00 (IVA excluido) SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
C043/14 Reparacions generals urgents d’obra 2014 02/01/2014 Hasta 45.000,00 (IVA excluido) BASES REPARACION Y MANTENIMIENTO, S.L.
C046/14 Manteniment 6 rotatius de magatzem 2014-2017 08/04/2014 Hasta 11.600,00 (IVA excluido) NOGUIANA CONSULTING, S.L.
C045/14 Servici de traducció a l’anglés de la web de FGV 2014-2017 01/01/2014 Hasta 4.000,00 (IVA excluido) THE PLAYROOM, S.L.
C044/14 Servici de copisteria 2014-2017 05/05/2014 Hasta 13.950,00 (IVA excluido) DIAZOTEC, S.A.
C047/14 COBERTURA FOTOGRÀFICA ACTES FGV 2014-2017 17/03/2014 Hasta 10.400,00 (IVA excluido) JALALALA, S.L.
14/010 Manteniment de l’equipament de peatge del Metro de València. 22/09/2014 Lote 1: 5.117.058,24 (IVA excluido), Lote 2: 1.279.264,56 (IVA excluid Lote 1: Indra Sistemas, s.a.., Lote 2: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, s.a.
14/031 Renovació d’elements de l’equip de tracció de tramvies 3800 de FGV. 26/09/2014 634.065,00 (IVA excluido) SIEMENS, S.A.
14/032 Adquisició de rodaments dels bogis de les unitats sèrie 3800 de FGV. 26/09/2014 237.800,00 (IVA excluido) SIEMENS, S.A.
14/033 Millora i gran reparació dels enganxalls automàtics dels tramvies sèrie 3800 de FGV. 26/09/2014 781.527,00 (IVA excluido) FAIVELEY TRANSPORT IBÉRICA, S.A.U.
14/001 Prestació de servicis per a la gestió i manteniment de la xarxa MPLS. 28/07/2014 132.000,00 (IVA excluido) DIMENSION DATA COMMUNICATIONS ESPAÑA, S.L.U.
14/003 Manteniment de l’equipament informàtic del Post de Comandament i Sala d’Equips de Metrovalencia. 08/09/2014 DESIERTO
14/002 Manteniment del software del Telecomandament d’Energia i Instal·lacions Fixes.(TEIF) 28/07/2014 63.000,00 (IVA excluido) ARISNOVA, S.L.
14/040 Adquisició de vehicles de carretera per a Manteniment d’Instal·lacions Fixes de FGV a València. 07/07/2014 DESIERTO
C048/14 MANTENIMENT EQUIP DE PEATGE INDRA JUNY 2014 01/06/2014 36.690,00 (IVA excluido) INDRA SISTEMAS, S.A.
C049/14 BAT MANUAL DE DIVERSOS PP.KK. DE LA LÍNIA ALACANT-DÈNIA 17/06/2014 32.200,00 (IVA excluido) VIALOBRA, S.L.
14/045 Redacció de projecte i execució de les obres de renovació dels accionaments elèctrics d’agulla de l’enclavatge tramviari de Serrería. 01/10/2014 179.709,00 (IVA excluido) Hanning & Kahl GmbH & Co. KG
C050/14 LLICÈNCIES S.O. WINDOWS SOFTWARE ASSURANCE 10/06/2014 28.875,00 (IVA excluido) SPECIALIST COMPUTER CENTRES SOLUTIONS, S.L.
14/048 Adequació de geometria i restitució del perfil via en diferents punts de les línies 1, 3 i 5 de la Xarxa de Metrovalencia. 29/09/2014 439.548,69 (IVA excluido) TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
14/042 Prestació dels servicis de vigilància i protecció de clients, agents, instal·lacions, material mòbil i dependències de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV a Alacant. 01/10/2014 681.225,50 (IVA excluido) Garda Servicios de Seguridad, S.A.
14/043 Prestació dels servicis de vigilància i protecció de clients, agents, instal·lacions, material mòbil i dependències de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV a València. 11/11/2014 3.452.933,00 (IVA excluido) GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.A.
14/049 Servicis de Manteniment i Conservació de les Instal·lacions i Dependències de FGV a Alacant. 20/10/2014 741.440,00 (IVA excluido) CIVIL DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS, S.L.
14/046 Amolat curatiu en les Línies 4, 5 i 6 de la xarxa de Metrovalencia i en les Línies 1, 3 i 9 d’Alacant. 03/11/2014 342.306,00 (IVA excluido) MECNO SERVICE, S.R.L.
C051/14 SUBMINISTRAMENT DE ROTLLOS DE BITLLET SENSE CONTACTE 17/06/2014 180.230,00 IVA excluido MAGNADATA INTERNATIONAL LTD.
C052/14 AMPLIACIÓ DEL PASSEIG LITORAL ENTRE EL REIAL CLUB DE REGATES I L’ESTACIÓ DE LA MARINA D’ALACANT 30/06/2014 49.957,75 (IVA excluido) FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
C053/14 SUBMINISTRAMENT DE DISCOS DE FRE WK660 G PARTITS 17/06/2014 31.320,00 (IVA excluido) MECANIZACIÓN, S.A.
C054/14 TANCAMENT AUTOMÀTIC DE LES ESTACIONS DE MUSEROS I LA CANYADA DE FGV 25/06/2014 30.874,90 (IVA excluido) ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.
C055/14 SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS B ALACANT JUNY 2014 01/06/2014 Hasta 26.808,30 (IVA excluido) ZARCAR, S.L.
C056/14 Correcció de defectes detectas per l’organisme de control en la inspecció reglamentària d’instl.lacions elèctriques de superfície. 09/06/2014 22.195,53 (IVA excluido) MONTAJES ELECTRICOS GANDIA, S.L.
C057/14 Bat de desviacions amb bateadora de canvi en la Línia de FGV a Alacant. 10/06/2014 20.250,00 (IVA excluido) VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
C058/14 Manteniment torn de rodes Talgo mod.2112 del Taller El Campello. 01/01/2014 Hasta 20.000 (IVA excluido) PATENTES TALGO, S.L.
14/052 03/11/2014 176.250,00 (IVA excluido) DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS, S.A.U.
14/057 22/10/2014 92.324,00 (IVA excluido) RPG INFORMÁTICA, S.A.
C059/14 Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu del sistema de ventilació del tram de túnel comprés entre les estacions de Roses i La Cova 16/06/2014 24.750 IVA excluido GESMAN INGENIERIA DE GESTION S.L.
C060/14 Subministrament de discos de fre ventilat 09014381 30/06/2014 23.110,20 IVA excluido MECANIZACION, S.A.
14/056 Subministrament de peces de reposició per a equips de fre dels tramvies s3800. 29/09/2014 656.648,40 (IVA excluido) KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A.
14/064 Prestació dels servicis de coordinació de seguretat i salut per a obres en execució de FGV realitzades per empreses externes. 26/11/2014 159.194,20 (IVA excluido) UTE: GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L.-SEGITEC SEGURIDAD Y SALUD, S.L.
14/044 Adequació a la norma UNE EN 115-2, seguretat d’escales mecàniques i andanes mòbils, de les escales mecàniques instal·lades en FGV. 03/11/2014 698.352,00 (IVA excluido) THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U.
14/068 Subministrament i instal·lació de làmpares led en l’edifici d’oficines de València Sud de FGV. 31/10/2014 48.818,43 (IVA excluido) SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
14/063 Subministrament i instal·lació de l’enllumenat de les boques de túnel de la línia 1, 3 i 5 de FGV. 27/10/2014 157.229,01 (IVA excluido) SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
14/072 Subministrament de 1080 M/L de carril UIC54 R260 per a la substitució de carril en el tram subterrani de la línia 1 de FGV a València. 23/09/2014 49.694,40 (IVA excluido) ARCELOR MITTAL ESPAÑA, S.A.
14/073 Subministrament de roïnes de formigó bibloque per a la substitució de carril en els trams subterranis de la xarxa de FGV a València. 01/09/2014 DESIERTO
C061/14 Subministrament de ulleres de seguretat 2014-2017 04/07/2014 Hasta 16.500,00 (IVA excluido) VISIONLAB, S.A.
C062/14 Manteniment d’equips de peatge INDRA juliol i agost 2014 01/07/2014 73.380,00 (IVA excluido) INDRA SISTEMAS, S.A.
C063/14 Subministrament i instal·lació de sistema de CCTV en complex València Sud, Taller Machado, Taller Tarongers i l’estació de Vila-nova de Castelló. 10/07/2014 44.011,41 (IVA excluido) ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
C064/14 Subministrament de gas-oil tipus B juliol 2014 01/07/2014 Hasta 37.438,20 (IVA excluido) ZARCAR, S.L.
C065/14 Renting de 7 fonts d’aigua amb osmosi amb manteniments semestrals fins a 31/12/2017. 21/07/2014 8.610,00 (IVA excluido) AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.
14/060 Contracte per a la direcció d’obra i assistència tècnica actuació emergència: estabilització i consolidació d’infraestructura i superestructura en corba Sangueta, de la línia de FGV a Alacant. 15/07/2014 38.000,00 (IVA excluido) EDUARDO LUENGO FERNANDEZ
14/059 Execució de les obres per a l’estabilització i consolidació de la infraestructura i la superestructura en la corba Sangueta, de la línia de FGV a Alacant. 15/07/2014 210.756,74 (IVA excluido) FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
14/058 Servici de producció, neteja i substitució de la senyalètica de Metrovalencia (SPLSMV) afectada pel canvi e nom d’algunes estacions de la xarxa 04/08/2014 49.120,82 (IVA excluido) TECNOLOGÍA SEÑALÉTICA, S.L.
C066/14 Subministrament de cércols de roda i anells de goma V60 02/07/2014 155.680,00 (IVA excluido) GUTENHOFFNUNGSHÜTTE RADSATZ GMBH
C067/14 Subministrament de cércol de roda sense anell de goma 01/08/2014 53.400,00 (IVA excluido) GUTEHOFFNUNGSHÜTTE RADSATZ GMBH
C068/14 Reforç de via en placa entre PK 2/500 i 2/600 Alacant 01/08/2014 41.422,71 (IVA excluido) FCC CONSTRUCCIÓN S.A.
C069/14 Climatizador per a edifici d’oficines de tallers El Campello 01/08/2014 31.875,49 BENESIU Y CANTO S.L.
C070/14 Bat manual de diversos PPKK de la línia Alacant-Dénia 01/08/2014 31.100,00 (IVA excluido) VIALOBRA S.L.
C071/14 Modificació dels enclavatges de Masies i Bétera. 01/08/2014 25.738,70 (IVA excluido) ENCLAVAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA ENYSE S.A.
C072/14 Reconeixements mèdics per al personal de FGV gener-setembre 2014. 01/01/2014 Hasta 23.850,00 (IVA excluido) SOCIEDAD DE PREVENCIÓN UMIVALE S.L.
C073/14 Manteniment funcional de SAP R/3 29/07/2014 Hasta 20.000 (IVA excluido) SAP4 PROGRAMING S.L.
14/069 Execució de les obres per a la renovació de via i millora del drenatge entre les estacions de Túria i Joaquín Sorolla-Jesús de la Línia 1 de la Xarxa de Metrovalencia 19/11/2014 154.714,52 (IVA excluido) COMSA, S.A.U.
C074/14 Subministrament de gasoil tipus C gener-juny 2014 01/01/2014 Hasta 66.000 (IVA excluido) GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.
C075/14 Subministrament de gasoil tipus A gener-juny 2014 01/01/2014 Hasta 29.670 (IVA excluido) GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.
14/066 Reprogramació del sistema ATP ZSI-127 en els senyals E1/1, E1/2, E2/1, E2/2, SI/1T, S2/1T dels Tallers El Campello i enclavatge de Poble Espanyol en FGV Alacant 24/09/2014 87.172,00 (IVA excluido) SIEMENS, S.A.
C076/14 Manteniment dels equips de peatge INDRA, setembre 2014 01/09/2014 36.690,00 IVA excluido INDRA SISTEMAS, S.A.
C077/14 Substitució de cabines d’alimentació de senyals trànsit en S/E La Coma 07/08/2014 31.861,71 IVA excluido INSTALACIONES Y MANUFACTURAS ELECTRICAS F.DE LA MORENA, S.L.
C078/14 Subministrament de gasoil tipus B, setembre 2014, Alacant 01/09/2014 Hasta 28.229,01 (IVA excluido) ZARCAR, S.L.
C079/14 Subministrament d’elements dels contactors de precàrrega Alstom de les unitats 4300 22/09/2014 25.500,10 (IVA excluido) ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
14/081 Assistència tècnica per a l’estudi del disseny òptim de les marxes de conducció ATO del Metro de València 09/12/2014 59.900,00 (IVA excluido) UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
C080/14 Instal.lació de sistema de detecció d’incendis en l’estació de Colom. 30/09/2014 35.082,70 (IVA excluido) SOLER PREVENCION Y SEGURIDAD, S.A.
C081/14 Integració en el sistema de videograbació del control de moviment de les càmeres de tallers Machado. 30/09/2014 21.745,10 (IVA excluido) PROSEGUR ESPAÑA, S.L.
14/113 Subministrament d’equips de ventilació de túnel per al trajecte subterrani entre Roses i La Cova. 14/11/2014 103.500,00 (IVA excluido) SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.
14/091 Subministrament de 6.030 m/l de carril 54E1 R260 per als trams de renovació de la Línia 9 del Tram d’Alacant. 28/10/2014 DESIERTO
14/082 Execució de les obres de condicionament de passos entre andanes i de vianants en la línia Alacant-Benidorm de FGV. 29/12/2014 76.131,90 (IVA excluido) MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, S.L.
14/094 Subministrament i instal·lació de 13 conjunts de dispositius de corrons per als aparells de via de les Línies 1, 3 i 5 de Metrovalencia. 29/12/2014 35.000,00 (IVA excluido) JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
14/116 Concessió del servici d’explotació de publicitat en les instal·lacions de FGV en les províncies de València i Alacant 22/12/2014 LOTE 1: 255.000,00 IVA exc. canon fijo anual y porcentaje 66% s/vtas. LOTE 1: PM TRANS EUROPE, S.L.; LOTE 2: DESIERTO
C082/14 Reparació i condicionament passos de vianants Línia 4. 01/10/2014 42.126,50 (IVA excluido) COMSA, S.A.U.
C083/14 Manteniment d’equips de peatge INDRA octubre 2014. 01/10/2014 36.690,00 (IVA excluido) INDRA SISTEMAS, S.A.
14/114 Execució d’un sistema de ventilació de túnel, i instal·lacions complementàries, en el trajecte subterrani entre Roses i La Cova de la Línia 5 de FGV. 04/12/2014 338.344,31 (IVA excluido) COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
C084/14 Subministramet de gasoil tipus B Alacant – Octubre 2014 01/10/2014 Hasta 43.330,70 (IVA excluido) ZARCAR, S.L.
14/061 Adquisició de vehicles de carretera per al manteniment d’Instal·lacions Fixes de FGV a València. 31/10/2014 86.955,25 (IVA excluido) AUTOS MONTALT, S.A.
14/089 Execució de les obres de modificació dels reixats de tancament de les estacions de Benimamet i Carolines-Fira de la Línia 1 de la xarxa de Metrovalencia. 09/12/2014 41.663,10 (IVA excluido) MANTENIMIENTO DE ESTACIONES, S.L.
14/106 Subministrament de bandatges per al Tren-Tram sèrie 4100 d’Alacant. 18/12/2014 DESISTIMIENTO
C092/14 Registre dels circuits de via dels passos de vianants de la platja de Sant Joan 17/11/2014 15.590,40 IVA excluido CIVIL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.L.U
14/085 Millora de la funcionalitat de l’enclavatge tramviari de Serrería. 01/12/2014 27.911,00 (IVA excluido) SIEMENS, S.A.
C085/14 Instal·lació de chapa perforada en plataformes de treball del taller Machado 17/10/2014 16.544,00 (IVA excluido) BASES REPARACION Y MANTENIMIENTO S.L.
14/121 Adquisició de 335 llicències d’Office Estàndard 2013 de Microsoft. 12/12/2014 87.675,06 (IVA excluido) DEUSTO SISTEMAS, S.A.
C086/14 Reparació tanca tram Lucentum – Costa Blanca per mitjà de muntatge de tanca tipus FGV 04/11/2014 39.806,10 (IVA excluido) CONTRATAS Y SUBCONTRATAS CAMPELLO S.L.
C087/14 Adequació CAC Colom per a Comissaria de Policia Ciutadana. 04/11/2014 27.407,51 (IVA excluido) BASES REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO S.L.
C088/14 Reparació de la instal·lació pneumàtica del taller El Campello. 16/10/2014 18.000,00 (IVA excluido) SUMINISTROS Y DESARROLLOS BRIGMAN, S.L.
14/087 Intervenció vida mitjana dels disjuntors 3WF82 de les unitats sèrie 3800. 19/11/2014 28.750,00 (IVA excluido) BOMBARDIER EUROPEAN HOLDINGS, S.L.U.
14/107 Modificació de la funcionalitat de bloqueig de circuits de via en els enclavatges de Joaquín Sorolla, Alameda, Torrent Avinguda, Realón, Av. del Cid i Mislata-Almassil. 01/12/2014 31.102,00 (IVA excluido) SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
C089/14 Bat i perfilat de via amb màquina pesada amb aportació de balast en el tram Costanera Pastor-Benidorm 17/11/2014 49.700 IVA excluido VIALOBRA S.L.
C090/14 Reparació via i sòl del pas a nivell de la carretera de Xàbia en el PK 84/134 en el terme municipal de Gata de Gorgos. 17/11/2014 26.055,00 IVA excluido AZVI S.A.
C091/14 Subministrament de gas-oil tipus B Alacant Novembre 2014 01/11/2014 Hasta 23.143,34 IVA excluido ZARCAR S.L.
14/095 Manteniment de l’equipament informàtic del Post de Comandament i Sala d’Equips. 09/12/2014 42.164,93 (IVA excluido) LIBER ITC, S.L.
14/130 Execució de les obres de reforma i adequació acústica del menjador laboral de FGV en València Sud. 16/12/2014 DESIERTO
14/124 Lote 1 Subministrament de roïnes de formigó per a la xarxa de FGV a València i Alacant. 05/12/2014 328.800,00 (IVA excluido) DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
14/124 Lote 2 Subministrament de roïnes de formigó per a la xarxa de FGV a València i Alacant. 16/12/2014 82.500,00 (IVA excluido) RAILTECH SUFETRA, S.A.U.
C097/14 MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU D’ASCENSORS I ESCALES MECÀNIQUES DE LES DEPENDÈNCIES DE FGV A ALACANT 12/09/2014 Hasta 34.262,96 (IVA excluido) SCHINDLER, S.A.
C098/14 REPARACIONS ELÈCTRIQUES EN INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ 08/10/2014 Hasta 34.000 (IVA excluido) MONTAJES ELECTRICOS GANDIA S.L.
C099/14 REPARACIONS D’EQUIPS DE VIDEO-VIGILÀNCIA IKUSI 15/12/2014 Hasta 21.606,39 (IVA excluido) ANGEL IGLESIAS, S.A.
C100/14 REPARACIÓ / INTERVENCIÓ EQUIPS AIRE CONDICIONAT EN TOTES LES DEPENDÈNCIES DE F.G.V. 03/11/2014 Hasta 19.000,00 (IVA excluido) DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS S.A.U.
14/119 Assistència tècnica de la gestió del Centre de Control i de l’equipament de peatge en les instal·lacions de Metrovalencia 03/01/2014 52.500,00 (IVA excluido) INDRA SISTEMAS, S.A.
C101/14 SERVICIS D’IMPRESSIÓ, CÒPIA, ESCÀNER, FAX I EXCÉS DE CÒPIES 2014 02/01/2014 Hasta 58.380,20 (IVA excluido) XEROX ESPAÑA, S.A.
C102/14 REPARACIONS GENERALS URGENTS EN INSTAL·LACIONS DE FGV VALÈNCIA 02/01/2014 Hasta 18.900,00 (IVA excluido) LEVANTINA DE SERVICIOS CAREMAR S.L.
C103/14 REPARACIONS GENERALS D’OBRA CIVIL EN INSTAL·LACIONS DE FGV VALÈNCIA 02/01/2014 Hasta 18.000,00 (IVA excluido) BASES REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO S.L.
C104/14 Reparació d’equips d’enclavatges 2014 02/01/2014 Hasta 31.000,00 (IVA excluido) SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.