Cicloparc-Benidorm

Programes europeus - Horitzó 2020
La Unió Europea no sols compta amb Fons Estructurals i d’Inversió per a dotar als Estats d’ajudes al desenvolupament i millora, també compta amb diferents programes, resolts en concurrència competitiva, on s’ajuda econòmicament a determinades propostes triades segons temes considerats rellevants per a cada període.

Horitzó 2020 (H2020) ha sigut el Programa Marc d’Investigació i Innovació de la Unió Europea per al període 2014-2020, dotat amb un pressupost total de 77.028 milions d’euros per a finançar iniciatives i projectes d’INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT tecnològic, demostració i INNOVACIÓ de clar valor afegit europeu.

En aquest programa, FGV va participar, juntament amb altres socis europeus, en el desenvolupament de projectes pilot que donaren respostes polítiques innovadores a les necessitats dels usuaris de transport. Concretament va equipar cinc de les estacions de la xarxa de Metrovalencia amb guardabicis intel·ligents amb l’objectiu de fomentar la INTERMODALITAT.