FEDER _2021-2027_Financiado-por-la-Unión-EuropeaDes de 1975 el FEDER, contribueix al benestar de les diferents regions europees, centrant-se en millorar el nivell de vida dels ciutadans d’aquelles que per les seues condicions demogràfiques o naturals es troben en desavantatge.

Cada període del FEDER elabora una concentració temàtica basada en objectius sobre la qual aplicar les seues ajudes. En el FEDER 21-27 s’han establit els següents objectius:

  1. Una Europa més intel·ligent: transformació econòmica innovadora i intel·ligent.
  2. Una Europa més verda i baixa en carboni.
  3. Una Europa més connectada: mobilitat i connectivitat regional en l’àmbit de les TIC.
  4. Una Europa més social: aplicació del pilar europeu de drets socials.
  5. Una Europa més pròxima als seus ciutadans: desenvolupament sostenible i integrat de les zones urbanes, rurals i costaneres mitjançant iniciatives locals.

Des de la Direcció General de Fons Europeus de la Generalitat Valenciana, es va tornar a sol·licitar la presència en aquest programa d’FGV, confiant en ella com a ens gestor del programa, a causa de l’experiència positiva en els anteriors programes.

Per a aquest període, la nostra entitat durà a terme una sèrie d’inversions que rebrà l’ajuda europea de 94 milions d’euros, participant amb actuacions contemplades dins dels dos objectius primers: INTEL·LIGÈNCIA i INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT.

Actuació Operació Localització Import ajuda
FEDER_FGV_01-11/1.2
PROVISIONAL
Solucions digitals innovadores per a implementar un nou sistema de comunicació dins d’FGV
i en la relació amb el ciutadà
FGV 2.898.551 €
FEDER_FGV_02-12/1.2
PROVISIONAL
Digitalització en la Seguretat: Renovació i automatització de les instal·lacions de seguretat
i senyalització a través de la transformació digital de la tecnologia ferroviària
FGV 2.898.551 €
FEDER_FGV_03-18/2.1
PROVISIONAL
Implantació d’un nou paradigma de Gestió Energètica Integrada
basada en la implantació de mesures de gestió, d’estalvi, de noves fonts de subministrament d’energia verda
i propostes d’eficiència energètica per a avançar en descarbonització
FGV 2.898.552 €
FEDER_FGV_04-19/2.8
PROVISIONAL
Connectivitat de l’àrea metropolitana amb el centre
millorant d’igual manera les freqüències de la L3,
tot sota el prisma de la transició cap a l’economia verda
Metrovalencia 17.043.476 €
FEDER_FGV_05-43/2.8
PROVISIONAL
Adquisició de 22 tramvies
xarxes de Metrovalencia i TRAM d’Alacant
FGV 28.985.507 €
FEDER_FGV_06-44/2.8
PROVISIONAL
Connectar la nova L10 amb altres línies,
donant continuïtat a la xarxa i a la mobilitat sostenible
en la zona marítima de València
Metrovalencia 17.391.304 €
FEDER_FGV_10-47/2.8
PROVISIONAL
Millora de les freqüències i connectivitat de la línia L1-L5 Metrovalencia 5.205.000 €
FEDER_FGV_14-51/2.8
PROVISIONAL
Nova L12 que connecta l’Hospital de la Fe Metrovalencia 18.550.725 €

Descarrega el llistat de licitacions proposades FEDER 21-27 prement en aquest enllaç.