FEDER-14-20
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument financer amb el qual la UE contribueix econòmicament amb els diferents Estats que componen la Unió, corregint els desequilibris i afavorint una Europa més intel·ligent, ecològica, més connectada i més social que estiga més prop dels seus ciutadans.

El FEDER té dos objectius principals:

  • La inversió en creixement i ocupació, que està orientada a enfortir el mercat laboral i les economies regionals.
  • La cooperació territorial europea, orientada a reforçar la cooperació transfronterera, transnacional i interregional dins de la Unió.

El FEDER també recolza el desenvolupament urbà sostenible. Durant els diferents períodes, una miqueta per cent de la dotació, per a cada Estat membre, ha degut i ha de destinar-se a accions integrades en favor del desenvolupament urbà sostenible que aborde els desafiaments econòmics, mediambientals, climàtics, demogràfics i socials que afecten les zones urbanes.

En 2017, dins del programa operatiu FEDER 14-20, aquesta entitat va dur a terme, en concessió directa, la seua primera operació com a ens gestor. Una primera operació amb la qual es va electrificar el tram de via Benidorm-Intermodal a la província d’Alacant.

 

Operació Localització Import
ajuda
Km Via Passatgers
beneficiados
Emissions
evitades
Electrificació
Benidorm-Benidorm Intermodal
TRAM d’Alacant 1.262.772,96 1,73 2.770.781 24,3 TM CO2

 

Ja en 2018, després de l’experiència anterior, FGV va ser proposada per la Generalitat Valenciana per a executar, amb l’ajuda del PO FEDER 14-20 la nova Línia 10 que connectaria el centre de la ciutat amb la zona marítima.

Operació Localització Import ajuda Km Via Passatgers beneficiats Emissions evitades
Línea 10 Metrovalencia 20.000.000 10,60 2.770.781 2.977 TM CO2

Descarrega el llistat de licitacions proposades FEDER 14-20 REACT prement en aquest enllaç.