Publicat
Arxivat com Noticias FGV, Notícies, RSC.

El contingut d’estos cursos s’ha elaborat en col•laboració amb entitats que agrupen a este tipus de col•lectius
La mesura està inclosa com a part de les iniciatives del Pla d’Accessibilitat Universal de l’empresa pública

Prop de 600 treballadors i treballadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han rebut formació per a millorar l’atenció a les persones amb discapacitat intel•lectual o del desenvolupament

El personal de Metrovalencia i TRAM d’Alacant que ha participat en estos cursos de formació correspon a part dels maquinistes i la majoria d’agents que, de manera habitual, estan en contacte amb el públic.

Els maquinistes (236 de Metrovalencia i 85 del TRAM d’Alacant) han rebut nocions bàsiques en matèria d’accessibilitat, mentres que el personal d’atenció al client (232 a València i 34 a Alacant) s’ha format en el tracte a persones amb discapacitat intel•lectual o del desenvolupament, i de manera més específica en una aproximació al llenguatge de signes.

Esta iniciativa forma part de les mesures incloses en el Pla d’Accessibilitat Universal de l’empresa pública, a desenvolupar entre 2017 i 2023, que ha impulsat la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que dirigix María José Salvador.

El director gerent de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha explicat que “els cursos tenen com a objectiu que estos professionals adquirisquen habilitats i actituds concretes per a millorar l’atenció a persones amb discapacitat intel•lectual o del desenvolupament”.

La formació s’ha impartit per personal de Plena Inclusió Comunitat Valenciana, ONG sense ànim de lucre que treballa per la integració de les persones amb discapacitat intel•lectual o del desenvolupament i les seues famílies. Esta organització és membre constituent del CERMI-CV, patró de la Fundació ONCE i col•labora amb Universitats i entitats socials.

També en col•laboració amb FESORD (Fundació de la Comunitat Valenciana per a la integració i supressió de barreres de comunicació), s’ha realitzat, a València i Alacant, un curs de llenguatge de signes per a treballadors que tenen contacte directe amb el públic i altres agents interessats de forma voluntària.

“FGV pretén anar incloent progressivament en la formació del seu personal el desenvolupament de capacitats i actituds que ajuden a aconseguir entorns més amables i comprensibles per a tota la ciutadania, com a part del repte de la millora contínua i de l’accessibilitat universal compromesos en el seu document de planificació”, ha explicat Sánchez Jordà.

Contingut del Pla d’Accessibilitat

El pla previst per al període 2017-2023 ha comptat amb les aportacions de tots els col•lectius implicats. El seu objectiu és emmarcar qualsevol acció que ara o en el futur realitze FGV, a fi d’oferir un transport públic universal per a totes les persones.

El pla es basa en els principis d’autonomia, igualtat, seguretat i comoditat per al client. L’objectiu final és aconseguir que el transport públic siga accessible per a tots i en tot el procés del viatge, des del moment que es pensa a viatjar fins que s’abandona l’estació, per mitjà d’una sèrie d’accions dirigides tant a eliminar barreres físiques, com de comunicació i informació amb tots els col•lectius.

El desenvolupament del pla compta amb la col•laboració de les diferents associacions integrades en CERMI Comunitat Valenciana, les quals formen part d’una Comissió de Seguiment que, junt amb FGV, col•labora a proposar i valorar iniciatives encaminades a millorar l’accessibilitat dels servicis de transport a València i Alacant.