Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • El treball preventiu, correctiu i les obres accessòries garanteixen la conservació de les instal·lacions
  • El contracte inclou també treballs en la futura Línia 10 i un Servei d’Atenció 24 hores per a solucionar avaries urgents en tota la xarxa

La Generalitat destinarà 5,6 milions d’euros, IVA inclòs, al manteniment preventiu, correctiu i obres accessòries de les 138 estacions, baixadors i parades i els 42 edificis tècnics i administratius de Metrovalencia, a fi de garantir la conservació d’estes instal·lacions a la província de València.

Per a això, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciat el procés de licitació d’un futur contracte per tres anualitats, en el que estan arreplegades dos possibles pròrrogues anuals.

Es tracta d’executar un pla de manteniment destinant els recursos necessaris a la conservació dels edificis, al mateix temps que es resolen xicotets desperfectes que sorgixen en el dia a dia en una xarxa de 156 quilòmetres de longitud.

A més, el futur contractista haurà de reparar aquells desperfectes que excedisquen del manteniment ordinari, com ara vandalismes, despreniments, ruptures greus o rehabilitacions. Quant a les obres accessòries, es dedicarà un import a l’execució de xicotets treballs i reformes enfocades a assegurar l’habitabilitat de les instal·lacions o corregir certs aspectes funcionals o estructurals de les mateixes.

El contracte té en compte el manteniment de la futura Línia 10 i un Servei d’Atenció 24 hores per a avaries urgents en tota la xarxa.

Les instal·lacions objecte del contracte són les estacions de superfície i baixadors del metro, incloent-hi els edificis (locals tècnics, magatzems…) on els haguera, andanes, accessos, mobiliari urbà, tanques, aparcaments, jardins i tots aquells elements propietat de FGV.

També s’inclouen les estacions subterrànies, amb tots els elements estructurals i arquitectònics que constituïxen els accessos des de superfície, vestíbuls, andanes i quarts tècnics o destinats a personal, a excepció de la via i els túnels, el manteniment dels quals pertanyen a un altre contracte, i les parades de tramvia, amb tots els elements existents entre els extrems d’andanes, incloses rampes d’accés als mateixos i el mobiliari urbà existent en ells.

Finalment, s’incorporen al contracte els edificis tècnics destinats a contindre instal·lacions de subestacions elèctriques o enclavaments ferroviaris o tramviaris, així com els seus recintes i accessos, i els edificis administratius i de serveis, tallers, cotxeres i edificis tècnics existents en els complexos de València Sud, Machado i Tarongers, l’antiga estació de Palmaret i els antics Tallers de Torrent.