Publicat
Arxivat com Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • El desenrotllament d’execució d’estos models, basats en la norma OHSAS 18001 i ISO 9001:2015, respectivament s’ha establit en 18 mesos
  • FGV ja compta amb els certificats de la Norma Europea UNE-EN 13816 de Transport Públic de Viatgers i el Sistema de Gestió Ambiental UNE-EN-lSO-14001

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciat, com a part dels nous objectius estratègics, el procés d’implantació del Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, basat en la norma OHSAS 18001, i del Sistema de Qualitat, davall la norma ISO 9001:2015.

Estos sistemes són un objectiu prioritari de la nova direcció i que des de la Unitat de Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals s’ha iniciat este doble projecte que comportarà la integració d’estos sistemes de gestió amb què actualment FGV té ja implantats i certificats: el de Transport Públic de Viatgers, d’acord amb la Norma Europea UNE-EN 13816, i el Sistema de Gestió Ambiental, certificat per la Norma Internacional UNE-EN-lSO-14001.

El director gerent de FGV, Ángel García de la Bandera, ha destacat hui en la presentació a València als representants dels treballadors i comandaments intermedis que, “amb l’aplicació d’estos models de gestió, guanyem en eficiència i avancem en l’aplicació de sistemes que havien d’haver sigut desenrotllats per gerències anteriors per a la consecució d’una major implicació de l’empresa en aspectes tan importants com la seguretat en el treball i la qualitat”.

La implantació de l’estàndard OHSAS permetrà la integració de la Prevenció de Riscos Laborals en el sistema general de gestió de l’empresa. García de la Bandera ha afegit que es “perseguix fomentar una actitud proactiva i responsable cap a la seguretat i salut en tots els nivells de l’empresa, amb la participació de tot el seu personal en les tasques preventives i en la gestió pròpia del risc, així com la promoció de comportaments i actituds segures, tot això dins d’un procés de millora contínua”.

La Norma ISO 9001:2015 és l’estàndard internacional que regula els sistemes de gestió de la qualitat basat en processos i que “introduïx canvis significatius dissenyats per a la millora contínua i l’eficiència de l’organització”, ha recalcat el director gerent de l’empresa pública.

La implantació d’ambdós sistemes de gestió precisa d’un període d’execució de 18 mesos i es durà a terme amb l’ajuda dels servicis professionals de consultoria de l’empresa ECA Bureau Veritas, que ha sigut l’adjudicatària del concurs que licitava estos servicis.

El projecte es durà a terme en distintes fases, realitzant-se en primer lloc un diagnòstic de la situació inicial per a, en funció dels resultats, continuar amb el procés d’implantació i formació del personal, que culminarà amb una auditoria interna que corregisca les desviacions detectades i que permeta estar preparats per a l’auditoria que ens concedisca la certificació de la norma OHSAS 18001, Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball i de la Norma ISO 9001:2015.