Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • La mesura millora les condicions laborals i es basa en estudis acreditats sobre el descans i l’atenció
  • Aquesta mesura que beneficia a maquinistes i altres categories a torns està implantada en la majoria d’empreses ferroviàries espanyoles

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) implantarà, des del pròxim 1 d’octubre, el descans mínim de 10 hores entre jornades per a maquinistes i categories laborals en les quals el marge entre pausa i activitat resulta essencial per a la seguretat.

L’objectiu de la mesura és incidir en una major seguretat tant per al mateix treballador com per als usuaris en incrementar el temps de descans necessari entre els torns dels maquinistes que els aporta major benestar laboral i una major capacitat de rendiment dels agents.

Augmentar el descans entre jornades permet als treballadors, per exemple, destinar més temps al somni, la qual cosa millora la seua capacitat de treball i la seua seguretat, no solament durant la jornada diària, sinó fins i tot en els temps destinats als desplaçaments de casa al treball i de retorn a la llar, amb la subsegüent possibilitat de reduir o evitar accidents in itinere.

La Direcció de FGV, amb l’objectiu d’impulsar una actuació proactiva en tot el que puga redundar en una millora de la seguretat, va entendre que s’havia de plantejar un major descans entre jornades, d’almenys 10 hores, com així mateix estableix el Reial decret 1561/1995 per al transport ferroviari.

El descans mínim de 10 hores entre jornades també està recomanat per l’Àrea de Seguretat en la Circulació de FGV, i és una mesura recolzada pel Consell d’Administració de l’empresa. A més, està avalat per estudis tècnics, com el realitzat per l’Institut de Recerca en Seguretat i Factors Humans sobre el descans mínim necessari entre jornades per a reduir els riscos de falta de descans en l’acompliment de tasques relacionades amb la seguretat en la circulació. L’ampliació del període de descans entre jornades suposa una millora en les condicions laborals de maquinistes i altres categories associades a la jornada per torns.

El canvi d’ordenació dels torns no afecta les mesures de conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors/as de FGV fixades en la negociació col•lectiva. En aquest sentit, els criteris d’actuació de l’empresa no han canviat.

Beneficis de la nova ordenació de torns

Aquesta nova ordenació dels torns, amb un descans entre jornades de, almenys, 10 hores, està d’acord amb la pràctica general del sector, de manera que FGV s’alinearà amb la resta d’explotacions ferroviàries en un aspecte on clarament estava diferenciada.

La pràctica totalitat de la resta d’empreses ferroviàries espanyoles contemplen, almenys, 10 hores de descans entre jornades laborals consecutives (i en molts casos, fins a 12 hores). Així, Euskotren, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Metro Màlaga, apliquen descansos de 10 hores entre torns. Renfe, Metro Bilbao, Metroligero Oeste (Madrid) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), apliquen descansos de 12 hores entre torns. Únicament Metro Madrid manté 8.30 h de descans entre torns.

Aquesta mesura està d’acord amb l’objectiu essencial de FGV, que és prestar a la ciutadania un servei públic de transport per ferrocarril sostenible, mitjançant una gestió eficient i amb la màxima qualitat, seguretat, transparència i rendibilitat social.

Procés de negociació

La negociació prèvia a l’aplicació d’aquesta mesura es va iniciar el passat mes de maig i finalitzats els diferents períodes de consultes sense acord, FGV va procedir, com estableix l’Estatut dels Treballadors, a comunicar la decisió de l’Adreça d’ordenar els torns de treball mitjançant un descans d’almenys 10 hores, tant a la Representació Sindical com als treballadors i treballadores afectats.