D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de “Servicis de la societat de l’informació i comerç electrònic”, posem en el seu coneixement la següent informació: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) és la titular i encarregada de la gestió dels llocs web:

FGV amb CIF: Q9650001B és una Entitat de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat Valenciana, que està subjecta a l’ordenament jurídic privat i gaudeix d’autonomia en la seua organització, de patrimoni propi i capacitat plena per al desenvolupament de les seues finalitats (Llei 4/86 de 10 de novembre, de creació de l’Entitat “Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana” DOGV 465 de 13.11.86). Si desitja contactar amb nosaltres podrà dirigir-se, bé per correu postal a la seu social de FGV situada en Partida de Xirivelleta s/n, 46014 València – Espanya-, bé per telèfon al 961 92 40 00 , o bé a través de correu electrònic a webmaster_fgv@gva.es