Publicat
Arxivat com Línia 0.

Todos contigo Filipinas

Col·laboració amb l’Associació ‘marami pro ASIA’ en la campanya Tots amb tu: Filipines!
Recollida d’aliments, medicaments, material mèdic i productes d’higiene, en l’estació de Xàtiva del 13 al 15 de desembre 2013.

Cessió de l’espai del stand i d’un local per a emmagatzemar els productes arreplegats.

www.maramiproasia.org