Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies TRAM.

  • El perfil majoritari de qui viatja és dona, edat mitjana de 33,9 anys, estudis mitjans i treball assalariat
  • Els atributs més ben valorats són la seguretat en el trajecte, l’accessibilitat al tren i la senyalització

Les persones usuàries han atorgat una valoració de 8,63 punts sobre 10 al servei global de transport que presta Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la xarxa del TRAM d’Alacant, d’acord amb els resultats de l’Índex de Satisfacció al Client (ISC) 2021, realitzat a l’octubre, després d’efectuar 1.510 entrevistes entre els viatgers i viatgeres majors de 15 anys de les quatre línies de tramvia, la del tren-TRAM i la del tren dièsel, amb un marge d’error de +2,52% i un interval de confiança del 95,5%.

Aquesta puntuació, un notable alt, cobra especial importància en produir-se en un any marcat per la pandèmia de la COVID-19, que ha afectat el conjunt d’operadors de transport públic.

Així, i malgrat aquesta circumstància, el percentatge d’usuaris i usuàries que considera “satisfactori” el servei que es presta és del 96%, mentre que el que el qualifica de “normal” és del 3,4%. Tan sols el 0,6% sent “insatisfacció” amb el seu funcionament.

La valoració per línies assenyala que la L4 (Estels-Plaza de La Corunya) amb 8,74, se situa al capdavant de trajectes més ben valorats. Li segueixen la L3 (Luceros-El Campello) amb 8,73; L1 (Luceros-Benidorm) amb 8,65; la L5 (Porta de la Mar-Plaza La Corunya) amb 8,60; la L2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig) amb 8,55; i finalment, la L9 (Benidorm-Dénia) amb 8,37 punts de valoració i en la qual es produeix el desplaçament amb autobús entre Teulada i Dénia, a causa de les obres de modernització de la línia.

Les enquestes en aquesta Línia 9 s’han produït majoritàriament entre Benidorm i Calp, en estar tancat el servei ferroviari des de Teulada fins a Dénia, trajecte que es realitza actualment amb autobús.

El que més i menys agrada

D’entre les 19 variables valorades pels viatgers i viatgeres en l’enquesta del ISC, relacionades amb el servei que presta FGV a Alacant, la seua àrea metropolitana i Les Marines, quinze depassen els 8 punts i les altres quatre superen els 7 de qualificació.

Els aspectes del servei que han rebut millor valoració per part dels clients i clientes són la seguretat en el trajecte (8,94); l’accessibilitat al tren (8,88); la senyalització (8,80); l’accessibilitat a l’estació (8,77) i la puntualitat (8,74) punts.

Entre els factors menys valorats destaquen la no massificació de persones usuàries en els cotxes (7,07); la freqüència de pas (7,50); la seguretat i presència de guardes de vigilància (7,62) i el preu (7,74). Malgrat ser els factors de menor acceptació, tots ells registren valors superiors als set punts.

Perfil del viatger

Segons l’informe d’enguany, el nombre de dones que utilitzen els serveis del TRAM d’Alacant suposa el 60,9% del total de persones que viatgen, enfront del 39,1% dels homes. Quant a l’edat, la mitjana se situa entorn dels 33,9 anys, sent el segment de la població d’entre 20 i 29 anys el més significatiu, amb el 32,6%, seguit del de 30 a 49 anys, amb el 29,6%; els de 50 o més anys, amb el 19,1% i, finalment, els menors de 20 anys, amb el 18,7%.

En la Línia 2, majoritàriament d’estudiants que acudeixen a la Universitat, la mitjana d’edat és de 29 anys i el tram entre 20 i 29 anys s’eleva fins al 41,5%.

El 58,9% dels passatgers i passatgeres del TRAM d’Alacant ha realitzat estudis secundaris; un 27% posseeix formació universitària i un 14% ha efectuat estudis bàsics.

El nivell socioeconòmic dominant és el “mig”, amb el 57,9% dels viatgers i viatgeres, seguit del “mitjà-baix”, amb el 15,2%; el “alt”, amb el 13,5%; el “mig-alt”, amb el 12,1%; i el “baix”, amb el 1,3%.

Quant a l’ocupació, un 48,9% dels clients i clientes del TRAM d’Alacant són treballadors i treballadores per compte d’altri; el 31,5% són alumnes o alumnes; el 6,7% es troba en situació de desocupació; el 5,4% és jubilat, jubilada o pensionista; el 5% és empresariat autònom; i el 2,5% es declara mestressa o amo de casa.