Publicat
Arxivat com Notícies.

  • El director de Clients i Accessibilitat, Francesc Romeu, ha visitat la fàbrica d’Albuixech en la que s’estan construint els vehicles

    Stadler es mostra receptiva als suggeriments de l’empresa pública, moltes de les quals provenen d’associacions de discapacitats

Les sis unitats duals (elèctriques i dièsel) que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adquirit a l’empresa Stadler per a la Línia 9 del TRAM d’Alacant milloraran les condicions d’accessibilitat fixades per la legislació vigent, marcades pel Reial Decret 1544/2007, la Llei de la Comunitat Valenciana de 2009 sobre la matèria i la norma per a les portes EN 14752.

Dins del Pla de Modernització de la Línia 9 del TRAM d’Alacant (Benidorm-Dénia), la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que dirigix María José Salvador, ha decidit dotar de noves unitats a la línia, amb la particularitat que els vehicles puguen circular de manera elèctrica o de tracció dièsel indistintament, i que disposen de tots els elements per a facilitar l’accessibilitat universal. Per a això, s’ha adjudicat a l’empresa Stadler, per 43 milions d’euros, la construcció de sis unitats duals.

Una representació de l’empresa pública, encapçalada pel director de Clients i Accessibilitat, Francesc Romeu, ha visitat la fàbrica d’Albuixech on s’estan construint, per a determinar l’accessibilitat de les futures unitats. En este sentit, Romeu ha assenyalat que “les expectatives d’esta primera reunió s’han complit i Stadler ha sigut receptiva als nostres suggeriments, moltes de les quals provenen de distintes associacions i col·lectius de discapacitats”.

En paraules del director de Clients i Accessibilitat de FGV, l’objectiu és “complir amb les obligacions fixades per la llei i sumar alguns elements addicionals, que la pròpia empresa ha considerat raonables pel que en pròximes reunions continuarem avaluant el projecte constructiu dels trens”.

FGV ha elaborat un nou Pla d’Accessibilitat Universal, presentat recentment per la consellera, amb l’objectiu que el transport públic siga accessible per a tots i en tot el procés del viatge, des del moment que pensen a viatjar fins que deixen l’estació. Amb este document s’establixen les bases i es fixa el full de ruta per a garantir un transport públic segons criteris d’igualtat, dignitat, màxima autonomia, comoditat i seguretat.

El plantejament del document és que no sols cal eliminar les barreres físiques, sinó que es comprenga la discapacitat de manera global i en tots els sistemes telemàtics, informàtics i de comunicació, com poden ser la web, les noves aplicacions en els mòbils o les màquines d’autovenda.

Distintes millores

 

Cal destacar que els elements a instal·lar en els trens milloraran les exigències actuals del Reial Decret d’Accessibilitat, tant en l’accés als vehicles, portes accessibles, espais reservats, i els sistemes d’informació.

D’esta manera, totes les portes seran accessibles encara que la normativa només exigix una, ja que el vehicle s’adapta a l’andana, mantenint-se en el rang d’altura i separació que fixa dit Reial Decret.

A més, les portes de les unitats estaran proveïdes del dispositiu antipànic reglamentari; i millorant les exigències normatives, disposaran d’un sistema de protecció basat en la vigilància del temps de tancament; de barrera de llum amb equip de transmissió i recepció i de sistema de protecció sensible.

Les portes disposaran d’un alt contrast cromàtic exterior i interior i de polsadores d’obertura fàcilment detectables i d’accionament còmode que garantisca l’accessibilitat. Les portes disposaran de senyalització lluminosa per a indicar el seu estat, blanc, verd i roig per a mantindre’s en tot moment identificades i indicar l’obertura i el tancament de les mateixes.

Les unitats disposaran de polsadors de sol·licitud de parada distribuïts per tot el vehicle, especialment accessibles junt els espais reservats. La sol·licitud de parada es confirmarà de manera sonora i visual i esta apareixerà en els panells interiors de la unitat.

Quant als seients reservats per a persones amb discapacitat no usuàries de cadires de rodes, se senyalitzaran a més de amb el pictograma corresponent amb el canvi de color dels mateixos per a identificar amb facilitat els esmentats seients.

D’altra banda, el pis del vehicle serà, com mana la normativa, de materials que no produïsquen reflexos i no serà lliscant, augmentant-se el grau d’antilliscament del mateix.
En referència al condicionament exterior, el símbol internacional d’accessibilitat es fixarà en la part frontal dreta del vehicle, a més de en els laterals. En la porta de servici d’accessibilitat es posaran els símbols per a identificar de manera gràfica l’accés.

En l’espai reservat a les cadires de rodes, a més del respatler encoixinat es disposarà de cinturons de seguretat amb dos punts d’ancoratge. Finalment, la icona del Símbol Internacional d’Accessibilitat (SIA) estarà integrat en el paviment.