Estación de La Canyada de Metrovalencia

Posted
filed under Noticias, Noticias FGV, Noticias Metrovalencia.

  • Aquestes actuacions compten amb un pressupost inicial de 341.393,24 euros, IVA inclòs
  • Aquestes intervencions responen a l’estudi de les condicions dels passos a nivell i els passos entre andanes d’FGV a València

La Generalitat ha licitat les obres de millora de les condicions de seguretat i accessibilitat dels passos entre andanes de les estacions de La Canyada i Seminari-CEU de Metrovalencia.

El pressupost de licitació d’aquesta actuació que executa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ascendeix a 341.393,24 euros, IVA inclòs.

Aquestes intervencions estan incloses en l’estudi de les condicions de seguretat i d’accessibilitat dels passos a nivell i els passos entre andanes de la xarxa d’FGV a València, que contemplen com a prioritària la millora de l’accessibilitat i de la seguretat d’aquestes dues estacions. En tots dos casos les corporacions municipals han corroborat aquestes solucions.

En matèria d’accessibilitat, en les dues estacions s’ha realitzat un complet estudi de rampes, escales i obstacles, que ha suposat el seu redissenye integral per a facilitar el ple accés a totes dues andanes i des de tots dos extrems. FGV ha previst nous tancaments, rebaixat de voreres, execució de rampes, eliminació i/o ampliació de part d’escales fins a les noves rasants.

Amb les obres previstes es milloren les condicions de seguretat, en incorporar senyalització acústica i lluminosa, així com el condicionament de les zones de guiat de vianants, burladors, rampes, tancaments i escales.

En el pas entre andanes de La Canyada, emplaçat en el costat València de l’estació, s’han previst obres d`accessibilitat, de les quals destaquen tant l’elevació de l’antic pas a l’encreuament entre andanes, millorant així la plataforma existent entre les dues rampes i donant-li les dimensions exigides en la normativa vigent, com els tancaments necessaris per a impedir l’accés a les vies.

En el pas entre andanes de Seminari-CEU, i per a la supressió del costat Bétera, s’executaran actuacions similars a les de l’estació de La Canyada. La més rellevant és la de l’enrasat continu de la vorera del costat del centre educatiu, elevant la ja existent.

Els treballs previstos també comprenen l’equipament i modificacions a realitzar tant en les Instal•lacions de Seguretat Ferroviària de totes dues estacions, com en els sistemes de protecció de tren afectats pels nous passos a nivell per als vianants.