Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • Este sistema de treball comprén el cicle de vida complet de la infraestructura des del disseny, execució, manteniment i explotació
  • L’empresa ferroviària és la primera entitat pública que utilitza este model a la Comunitat Valenciana per a projectes d’infraestructures

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) està utilitzant en la redacció dels projectes constructius i els posteriors treballs d’obra la metodologia BIM (Building Information Modeling), en referència al “Modelatge d’informació de la construcció”.
El Parlament Europeu va emetre la Directiva 2014/24/UE per la qual instava als 28 països membres de la Unió a implementar la metodologia BIM en tots aquells projectes constructius de finançament públic. A partir d’esta directiva, a l’agost de 2015 el Ministeri de Foment creava la ‘Comissió BIM’ la qual establix un full de ruta que convertirà l’ús de BIM en obligatori per a tota licitació pública d’infraestructures en 2019.

Amb l’aplicació d’este model de treball en la futura Línia 10 de Metrovalencia, FGV s’anticipa a la directiva i es convertix en pionera a l’hora d’utilitzar esta metodologia per part de l’administració autonòmica valenciana en projectes d’infraestructures.

Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball que documenta tot el cicle de vida de l’edificació i les infraestructures, fent ús de ferramentes informàtiques de modelatge 3D a fi de generar una maqueta virtual a escala real i un repositori únic amb tota la informació útil per a tots les parts que participen en el procés i durant tota la seua existència; és a dir, la definició conceptual, el disseny, l’execució i el posterior manteniment.

L’objectiu que perseguix FGV amb l’ús d’esta metodologia és millorar la coordinació en la fase de disseny, intercanvi d’informació i fase de projecte; reduir possibles incerteses i interferències en la fase d’obra i en la gestió posterior de la infraestructura i la seua conservació. De manera que esta major eficiència en tot el procés permeta aconseguir un important estalvi de costos.

La Línia 10 comprén un itinerari que té l’orige al carrer d’Alacant i continua a través d’un túnel fins a Germans Maristes. D’allí, el recorregut en superfície arriba fins Natzaret, travessant la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

L’assistència tècnica per a la redacció dels estudis i projectes de la futura Línia 10 de Metrovalencia entre el carrer Alacant i Natzaret va ser adjudicada per FGV el passat mes de maig a la UTE composta per les mercantils Técnica y Proyectos, SA – Gesman, Enginyeria de Gestió, SL, amb un pressupost de 1,15 milions d’euros (IVA inclòs).

Junt amb la redacció dels projectes constructius, FGV té previstos completar els estudis enfocats a garantir la correcta definició de la línia de manera global basant-se en l’actual conjuntura socioeconòmica.

A més s’analitzen factors com la mobilitat urbana, demanda de viatgers, planificació d’inversions, etcètera i s’elaboren projectes, entre altres, d’arquitectura i equipaments d’estacions subterrànies; infraestructura, superestructura i electrificació; i de senyalització i comunicacions i integració.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar el 12 de juny de 2017 que les obres en esta línia, paralitzades des de 2011, es reiniciarien amb una inversió inicial de 50 milions d’euros, dels que 30 seran aportats per l’administració autonòmica i 20 procediran de la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Una vegada realitzats tots els tràmits administratius i tècnics durant el present any, s’espera que les obres s’inicien a principis de 2019 i puguen estar finalitzades en 2023.

Les obres d’infraestructura de la abans denominada T2 van començar l’any 2006 i van finalitzar l’any 2011, a l’abandonar l’anterior Consell els treballs per falta de pressupost, després d’invertir al voltant de 200 milions d’euros. Fins a eixe moment, s’havien construït 2.500 metres de tram subterrani (Alicante-Hermanos Maristas), 2.480 metres de tram en superfície (Hermanos-Maristas-Natzaret) i l’estació soterrada del Mercat, no connectada amb els dos trams anteriors.