Publicat
Arxivat com Notícies.

·        El document permet millorar les condicions de treball i seguretat del col·lectiu de circulació i conducció
·        Sánchez Jordà ha demanat als sindicats “responsabilitat per a finalitzar un conflicte que castiga injustament els usuaris del transport públic”

 

El director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Juan Andrés Sánchez Jordà, ha anunciat en roda de premsa que la direcció de l’empresa ha traslladat als representants del Comité de Vaga una última proposta de principi d’acord que “té com a objectiu solucionar el conflicte laboral existent i possibilitar que els sindicats desconvoquen les aturades del personal de conducció i circulació de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, així com els que afecten el tramvia a València”. El document permet millorar les condicions de treball i seguretat del col·lectiu de circulació i conducció i, per això, el gerent ha demanat “responsabilitat” als sindicats per a què finalitzen un conflicte que “castiga injustament els usuaris del transport públic”.

Cal recordar que la convocatòria de vaga està recolzada pels sindicats UGT, CCOO, SIF i SCF i ha provocat que el servei s’haja vist afectat en distintes jornades de aturades des del passat mes de setembre.

Per a Sánchez Jordà “la vaga no està justificada perquè se sosté en qüestions que s’hi podien haver tractat en la negociació del Conveni Col·lectiu perquè són mesures que milloren les condicions de treball i seguretat”. No obstant això, ha assenyalat que l’empresa “sempre ha estat oberta a la negociació i després de setmanes de diàleg i d’una profunda reflexió se’ls ha enviat una proposta d’acord raonable, que respecta les lleis i normatives vigents”.

El document és resultat d’un important esforç negociador i de consens que arreplega al 100% els punts plantejats i on s’especifica que en la Llei de Seguretat Ferroviària l’empresa no pot intervindre perquè actualment està en tramitació parlamentària. Cal recordar que esta llei és resultat d’un compromís i un mandat de les Corts Valencianes que, anys després de l’accident ocorregut el 3 de juliol de 2006 en la Línia 1 de Metrovalencia, naix amb l’objectiu de garantir les condicions de seguretat dels usuaris i treballadors de FGV”.

Incorporació de nous maquinistes

El director gerent ha recordat també l’esforç realitzat per FGV que ja ha iniciat el procés per a incorporar 25 maquinistes a la seua plantilla, que permetran “garantir el servei que es presta en Metrovalencia i TRAM d’Alacant i donar resposta a falta de personal que viu l’empresa després de l’ERE que va aplicar el govern anterior en 2012”. “L’actual govern de la Generalitat està treballant des del primer moment per a trobar una solució davant de les limitacions imposades pel Ministeri d’Hisenda a l’hora de cobrir la taxa de reposició en la plantilla de l’empresa pública” ha afirmat. D’estos maquinistes, la previsió inicial és que 17 s’incorporen a Metrovalencia (12 amb metro i 5 amb tramvia) i 8 en el TRAM d’Alacant.

Contingut de la proposta als sindicats

El principi d’acord presentat arreplega una sèrie de millores pel que fa a les condicions de treball del col·lectiu del personal de conducció i circulació. Entre les propostes incloses s’amplia en dos dies la formació anual del personal de circulació, que es fixa ara en quatre jornades i oferix abonar els gastos ocasionats pels desplaçaments per a la realització de la formació i dels reconeixements mèdics i proves per al manteniment de les habilitacions. Actualment, estos desplaçaments no s’abonen.

Així mateix, s’establixen nous terminis per a realitzar una nova avaluació psicològica, a fi d’obtindre o renovar el certificat en l’habilitació: 1 any per a les avaluacions d’inici i 3 mesos per a la renovació.

A més, es garantix que en un termini màxim de 24 hores tindrà lloc la reubicació d’un agent que haja resultat “no apte” en una renovació de l’habilitació, durant el temps que medie fins a la següent avaluació. En este sentit, si en eixe termini no s’ha pogut concretar una vacant adequada, es li reubicarà en un lloc d’Atenció al Client sempre que no existisca un lloc pròxim a la seua residència laboral i el treballador afectat opte per això.

D’altra banda, s’establix un descans de 10 minuts cada 2 hores per als Reguladors de Lloc de Comandament en aquelles situacions denominades “degradades” en les que no càpia realitzar pauses per a previndre fatiga física, visual i mental, i que la duració mínima de la jornada diària s’establisca en 6 hores, incloent-hi els temps de presa i deixe corresponents. En el cas que fora menor, es computaran dites 6 hores com a jornada d’eixe dia.

Entre altres qüestions plantejades, s’estipula un límit màxim de 8 dies continuats de treball en cicles diürns i 4 dies de treball nocturns consecutius, excepte en el cas dels maquinistes de tracció dièsel, en els que no es podran superar els 5 dies consecutius de treball més la Brigada d’Atenció Permanent. Ambdós límits podran superar-se fins als 10 dies sempre que siga per voluntat del treballador o transitòriament en supòsits de servicis especials (Fogueres, Falles, SAN Juan…) programats fins que s’establisca una nova regulació sobre els mateixos.

Quan per algun motiu haja de superar-se la jornada ordinària diària, a partir de l’1 de gener de 2018 no es podran realitzar més de 10 hores, incloent-hi les hores extres, enfront de les 12 hores actuals. Este límit es fixarà en 9 hores i 30 minuts a partir de l’1 de gener de 2019.

Per a fomentar la flexibilitat, els agents poden sol·licitar els seus dies de descans de lliure disposició i l’empresa ha de concedir-los sempre que se sol·liciten amb deu dies d’antelació i no existisquen peticions per a una mateixa jornada superiors al 8% del total de torns.

Finalment, quant al règim sancionador, la proposta de la Direcció de FGV planteja que les parts assumixen el compromís de revisar el Reglament Disciplinari de l’empresa en la Comissió Negociadora del XIII Conveni, per a adequar el reglament de faltes i sancions als efectes derivats del règim sancionador que determine la futura Llei de la Generalitat de Seguretat Ferroviària, actualment en tramitació parlamentària.